Knapphetens psykologi och politik

Brödköerna är ett uttryck för fattigdom. Bild: Niklas Tallqvist

Människor som hela tiden kämpar med och mot fattigdom är desperata och ser påfallande ofta självmord som en utväg.

Helsingin Sanomat bad i våras människor som lever under knappa ekonomiska villkor beskriva sitt liv och hur fattigdomen påverkar dem. Det kom in över 4 000 svar (HS 6.1). De upprörde även person...