Knapphändig information om nattens möte

Bild: Ari Sundberg/SPT

Regeringen diskuterade postkonfliktens efterdyningar.

Ordförandena för de fem regeringspartierna samlades på söndagskvällen till ett möte där man diskuterade statsminister Antti Rinnes (SDP) och tidigare ägarstyrningsminister Sirpa Paateros (SDP) agerande i konflikten om Postens avtalsshopping.

I ett kort meddelande på Twitter skriver Statsrådet kring midnatt att regeringspartiernas ordförande och gruppordförande diskuterade det politiska läget och att regeringen förbereder sig på att svara på interpellationen på tisdag.

Mötet sammankallades efter att regeringspartierna Centern och De gröna begärt en redogörelse om härvan kring Posten. Rinnes och Paateros inblandning i arbetsmarknadskonflikten, som var orsaken till den två veckor långa poststrejken som avslutades i onsdags ledde i fredags till att Paatero avgick.

Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Rörelse nu lämnade på torsdagen in en interpellation om ägarstyrningen, arbetsmarknadsläget och hur riksdagen informerats om regeringens förehavanden under poststrejken. Enligt oppositionspartierna har Rinne och Paatero talat osanning inför riksdagen om sitt agerande i postkonflikten.

Interpellationen behandlas i plenum på tisdag och på onsdag röstar riksdagen om sitt förtroende för regeringen.

På onsdag klarnar även vem som blir ny kommun- och ägarstyrningsminister efter Paatero.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning