Kloaken som kvalitetskriterium

"Juha Sipilä begick ett dubbelfel. Han definierar nivån på konkret journalistik utifrån så kallad medborgarrespons som följer på journalistiken. Termen medborgarrespons är här starkt missbrukad. I de här kloakerna överlever inte sans, fakta eller besinning."

Det är en del av det nödvändiga demokratiska samtalet att också statsministern kan utgå från att han eller hon citeras rätt, eller att ett i och för sig korrekt citat inte lyfts ur sitt sammanhang och får en annan innebörd.

Om vår statsminister sitter på en fondplacering vars avkastning inte beskattas förrän han tar ut pengar ur fonden är det dålig journalistik att hävda att han kringgår skatt.

Om jag har uppfattat öset kring statsminister Juha Sipiläs Yleutbrott rätt har Yle korrigerat felet – på statsministerns uppmaning. Det är besvärande för Yle att misstaget sannolikt inte berodde på bristande kunskap.

Men Juha Sipilä går inte fri. Han verkar uppfatta nödvändig medial bevakning av statsministern som en personlig förföljelse.

De nyhetsinslag som Yle gjorde innan chefredaktören Atte Jääskeläinen stramade åt flödet beskyllde inte Sipilä för att han har favoriserat sina barn.

Det är normal journalistik att man lyfter fram en problematik för att belysa om jäv kan tänkas föreligga. Diskussionen är i regel viktigare än ett eventuellt juridiskt avgörande.

Den annorlunda politikern Juha Sipiläs första fel var inte att han personligen mejlade Yle-redaktören sent en fredag kväll.

Sipiläs misstag låg i att han inte skiljde mellan sina roller som statsminister och far. Dagen efter mejlandet säger han i HS att det aldrig skulle ha fallit honom in att medvetet medverka till en finansiering som indirekt gynnar hans släktingars företag.

Det är säkert så. Men det är inte nog.

Jäv i våra förhållanden handlar mer sällan om att man faktiskt har agerat med dolda syften. Jag låter det vara osagt om det inte förekommer eller om det inte avslöjas.

Jäv handlar om hur beslutsfattandet ser ut och är ett viktigt element i beslutshygienen.

Har man haft en möjlighet att gynna släktingar är det principiellt centrala inte om det har skett medvetet eller inte.

Det finns två sätt att hålla rent. Det ena är att beslutsfattare ständigt bevakar sig själva och jävar sig när skäl finns. Det andra är att medierna ständigt sniffar runt beslutsfattandet. Vi behöver båda.

När Yle tog upp frågan om eventuellt jäv var det inte för att attackera Sipilä eller misskreditera hans barn.

Yles chefredaktör Atte Jääskeläinen igen gjorde det han ska göra när han dämpade intresset för frågan inom Yle. Om varje redaktion, programvärd, kåsör etc ska gläfsa till med sitt högst personliga skall övergår den nödvändiga renhållningen i något som ser ut som ett drev.

För Yle och Jääskeläinen gäller att per daglig journalistik övertyga tittarna och lyssnarna att man fortsätter granska makthavare – men också att man inser när en fråga är torrlagd.

(Låt oss inse att en laestadianskt präglad centerpolitiker som inte är stöpt i normal politikerform är ett inbjudande objekt för en och annan journalist som gärna demoniserar honom.)

Det är en delikat balansgång, men den frågan avgörs inte av statsministern.

Juha Sipilä å sin sida avslöjade i lördagens Morgonettan i teve ett fatalt perspektivfel.

Programvärden invände att Yles granskning av Terrafamespåret inte var riktat mot statsministerns barn. Sipilä svarade: Ni har inte sett den medborgarrespons jag har fått, hur texter av det här slaget läses.

Det är här det går fel från början. Statsministern upphöjer infama inlägg på nätet eller per mejl till argument i samhällsdebatten.

Han styrdes fortfarande två veckor efter hans mejl till Yle-redaktören av samma simpla budskap. Som beslutsfattare måste han mentalt filtrera bort dem.

Den dag avgrundsdjupet på nätet görs till argument för en åtgärd på hög politisk nivå sänker sig det slutliga mörkret över nationen.

Juha Sipilä begick ett dubbelfel. Han definierar nivån på konkret journalistik utifrån så kallad medborgarrespons som följer på journalistiken.

Termen medborgarrespons är här starkt missbrukad. I de här kloakerna överlever inte sans, fakta eller besinning.

Samma morgon som statsministern ströks medhårs i tevens Ykkösaamu rapporterade HS att Helsingforspolitikern Osku Pajamäki lämnar politiken efter tjugo år i stadsfullmäktige.

Han har fått nog av en politik som slits sönder. Ska man sköta det politiska uppdraget väl "kräver det ett online-reagerande året runt, dygnet runt".

Det här är väsentligt – och problematiskt.

En politiker som inte svarar på kommentarer i sociala så kallade medier får stämpeln arrogant och gammalmodig. Men en politiker som gör det är för evigt gisslan i kloakerna.

Ekonomiska intressen i digitala så kallade medier har för länge sedan satt likhetstecken mellan snabbhet och kvalitet.

Först döptes den seriösa journalistiken till gammelmedier. Sedan smulades den sönder av ett dubbelt självförtroende, ett sjunkande hos sig själv och ett stigande – hybris – hos digitala så kallade medier.

Följderna är förödande. Vem orkar längre delta i de offentliga samtalen när det inte finns gränser för hur lågt debatten kan sjunka?

Statsminister Juha Sipilä är seriös, uppriktigt fylld av uppdraget att rädda landet och välfärden. (De medel han väljer kan man ha annan åsikt om, men jag ser ingen anledning att ifrågasätta hans motiv.)

Men när han låter kloakernas klotterplank bli bevis för om en journalistik är seriös eller inte inser han tydligen inte vilken avgrund han öppnar.

Jäv, bindningar och annan beslutshygien är fenomen som kräver att nyanserna tillåts synas och att man särar på sin roll och sin person.

Det är mänskligt att man inte alltid ser ett jäv när det eventuellt föreligger.

Men våra ledande politiker – på alla nivåer, också de lokala – är skyldiga att inse att det är den fortgående diskussionen och rapporteringen om eventuella jäv som är en av de stora hygienisterna i samhällsdebatten.

Torbjörn Kevin är journalist och tidigare chefredaktör.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning