Klimatutsläppen når rekordnivå – igen

Bild: Mostphotos/Stefan Zavarko

De globala koldioxidutsläppen beräknas öka i år igen, visar en rapport som släpptes på FN:s klimatmöte i Katowice.

Världens koldioxidutsläpp är på väg att öka med drygt 2 procent i år, beräknar analytikerna vid Global Carbon Project. Beräkningen grundar sig på utvecklingen tidigvare i år och en prognos av de förväntade utsläppen för återstoden av det pågående året.

Nyheten kommer bara en vecka efter att FN:s miljöprogram uppgav att koldioxidutsläppen ökade förra året. Global Carbon Project noterar också att utsläppen ökade med 1,6 procent 2017 och att takten verkar tillta i år, efter tre år av så gott som oförändrad utsläppsnivå 2014–16.

– Det var hela tiden osäkert om den utplanande utsläppskurvan var början på en nedgång eller bara en paus i tillväxten. Ökningen förra året och den accelererande ökningen i år visar tydligt att man måste göra mycket mer för att minska utsläppen, säger Robbie Andrew, äldre forskare vid klimatforskningscentret Cicero i Oslo.

Ökningen i utsläpp beror på att människan åter bränner mer stenkol, olja och naturgas. Tillväxten inom stenkol sägs vara solid fastän man tidigare trodde eller hoppades att stenkolsförbränningen skulle ha kulminerat 2013. Analytikerna bedömer att utsläppen från fossil energiproduktion kommer att öka med 2,7 procent i år (osäkerhetsspannet 1,8–3,7 procent).

Den snabba tillväxten inom kolsnål eller utsläppsfri energiproduktion och trafik räcker inte för att hejda utsläppen av fossila bränslen, än mindre för att bända ner dem i linje med vad Parisavtalet förutsätter.

– Efterfrågan på energi ökar snabbare än tillväxten i förnybar energiproduktion. På den punkten behövs en snabb vändning, säger Corinne Le Quéré, professor vid University of East Anglia i Storbritannien.

Analytikerna slår fast att de globala klimatinsatserna inte ligger i närheten av Parisavtalets mål och att klimatförändringen därmed fortfarande riskerar att skena i väg med katastrofala följder.

– Ökningen 2017 kunde ha tolkats som en engångsföreteelse, men i och med att utsläppen ökar ännu mer i år är det kristallklart att världen inte lever upp till sin förpliktelse att styra in på en kurs i linje med Parisavtalets mål, säger Glen Peters, forskningsdirektör vid Cicero.

Analytikerna säger att nästan alla länder har bidragit till utvecklingen, antingen genom att deras utsläpp har ökat eller genom att de har minskat mindre än väntat.

– Utsläppsökningen indikerar helt enkelt att klimatpolitiken är otillräcklig för att bemästra den ökande efterfrågan på energi, som drivs av både ett behov att utvecklas och ett begär att konsumera ännu mer, säger Robbie Andrew.

Rapporten beräknar följande utsläppsförändringar för 2018 jämfört med 2017: Kina +4,7 procent, USA +2,5 procent, EU –0,7 procent och Indien +6,3 procent. Resten av världen som tillsammans står för 42 procent av utsläppen väntas landa på +1,8 procent.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning