Klimatutsläppen minskade i huvudstadsregionen men inte i trafiken

Bild: Kristoffer Åberg

Klimatutsläppen minskade med fyra procent i huvudstadsregionen i fjol. Fjärrvärmen är fortfarande den största klimatboven, medan trafiken är näst störst.

Städerna i huvudstadsregionen lyckades inte minska på utsläppen från trafiken, som i fjol var på ungefär samma nivå som året innan. Däremot minskade utsläppen från fjärrvärmeproduktion, el, sophantering, industri och arbetsmaskiner något. Sammanlagt släppte städerna i huvudstadsregionen ut ungefär 4,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, rapporterar Helsingforsregionens miljötjänster.

Störst är utsläppen från fjärrvärmeproduktionen, där användningen av stenkol minskade men fortfarande är betydande. En del av stenkolen ersattes i fjol med naturgas och användningen av biobränslen ökade en aning. Andelen förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen ökade med en procentenhet och är nu 15 procent.

Per man sjönk utsläppen mest i Vanda av huvudstadsregionens städer, ungefär sex procent, medan de andra kom snäppet efter. Sedan 1990 har utsläppen per man sjunkit med 41 procent i hela huvudstadsregionen.

Beräkningarna beaktar inte indirekta utsläpp från till exempel matproduktion som sker utanför regionen.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning