Klimatutsläppen minskade i huvudstadsregionen men inte i trafiken

Bild: Kristoffer Åberg

Klimatutsläppen minskade med fyra procent i huvudstadsregionen i fjol. Fjärrvärmen är fortfarande den största klimatboven, medan trafiken är näst störst.

Städerna i huvudstadsregionen lyckades inte minska på utsläppen från trafiken, som i fjol var på ungefär samma nivå som året innan. Däremot minskade utsläppen från fjärrvärmeproduktion, el, sophantering, industri och arbetsmaskiner något. Sammanlagt släppte städerna i huvudstadsregionen ut ungefär 4,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, rapporterar Helsingforsregionens miljötjänster.

Störst är utsläppen från fjärrvärmeproduktionen, där användningen av stenkol minskade men fortfarande är betydande. En del av stenkolen ersattes i fjol med naturgas och användningen av biobränslen ökade en aning. Andelen förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen ökade med en procentenhet och är nu 15 procent.

Per man sjönk utsläppen mest i Vanda av huvudstadsregionens städer, ungefär sex procent, medan de andra kom snäppet efter. Sedan 1990 har utsläppen per man sjunkit med 41 procent i hela huvudstadsregionen.

Beräkningarna beaktar inte indirekta utsläpp från till exempel matproduktion som sker utanför regionen.

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54