Klimatsmart sommarstuga löser oväntade problem

Stugans tak är täckt med reflekterande material för att smälta in i omgivningen. På andra sidan finns strömförsörjande solpaneler. Bild: Karl Vilhjálmsson

– Ett stort, fint sommarhus börjar som en klenod men kan efterhand förvandlas till en börda, säger designern Robin Falck som skapat den utsläppsfria Nollastugan. Han vill se ett generationsskifte i hur finländare förhåller sig till stugliv.

Nollastugan, som står uppförd på Skanslandet utanför Helsingfors, är ett projekt som genomförs av Neste tillsammans med Fortum och Wallas. Under det senaste decenniet har många fossila bränsle- och energibolag satsat stort på biodiesel och förnybara energikällor, något som bland annat behandlas i dokumentären Green Gold som recenserades i Hbl den 12.7.

Nollastugan är en del av Nestes hållbarhetssatsning. Målet är att skapa en modell av en utsläppsfri sommarstuga, för att undersöka möjligheterna att leva ett miljöskonsamt sommarstugeliv utan att det blir för dyrt eller för svårt.

Tilltalades av småskaligheten

– Att göra ett samarbete med ett oljebolag om hållbart friluftsliv kan verka konstigt vid första tanken. Men då jag fick bekanta mig med Nestes idé blev jag förtjust, eftersom den inte var extravagant eller överdriven. Det här är småskaligt och ett lätt sätt att påverka vanliga människors liv, säger Falck.

Han berättar att han i regel eftersträvar funktion snarare än bara estetik i sitt arbete. Fast bäst är det förstås om man kan kombinera båda.

– Det var både av estetiska och ideella skäl som vi ville att den här stugan skulle göra ett så litet intryck som möjligt i naturen. Till exempel det reflekterande taket är menat att få stugan att smälta in visuellt i sin omgivning men också att hindra överloppsvärme för att samlas inomhus under sommaren.

Nollastugans takhöjd och panoramafönster får utrymmet att kännas större. Bild: Karl Vilhjálmsson

Flexibel ritningsplan

Stugan är formad som en diamant: det spetsiga taket tål snöfall, vind och kraftiga regn medan den höga takhöjden inomhus gör att golvytan känns större än sina cirka 5 kvadratmeter och också lämnar plats för ett sovloft.

Stugans ritningsplan går att skalas upp för att bygga större versioner, men dess ringa storlek är också menad att förenkla byråkratin. Falck berättar att det finns vissa kommuner i Finland där en byggnad av denna storlek kan uppföras helt utan bygglov bara man informerar myndigheterna.

– Det här gör att den också fungerar som ett fint komplement till existerande hus, som lekstuga eller gästhus, och att man kan bygga den också på sådana tomter där det inte går att få fler bygglov. Det blir också billigare: min egen sommarstuga som fungerade som ett slags prototyp till den här och är lika stor kostade kring 10 000 euro att bygga. Jämför det med en större sommarvilla, där kostnaderna inklusive byråkrati kan uppgå till sexsiffriga tal.

Stugan är sparsamt men funktionalistiskt inredd. Köksspisen fungerar också som värmeelement, en inredningsdetalj lånad från segelbåtar. Bild: Karl Vilhjálmsson

Oväntade fördelar

Det finns ofta en uppfattning om att miljövänliga eller klimatsmarta val automatiskt skulle innebära extra ansträngningar eller kostnader. Men Nollastugans mål att påverka sin närmiljö så lite som möjligt innebär flera oväntade fördelar till exempel när det gäller konstruktionen.

– Allt material forslades hit för hand längs med samma skogsstig vi anlände på nyss. Den är konstruerad av färdigt formade element, och formen och storleken gör att ett par, tre personer enkelt kan sätta ihop den utan desto mer hjälp, förklarar Falck.

Nollutsläppsstugans design är baserad på Falcks egen sommarstuga som han byggt åt sig själv. Bild: Karl Vilhjálmsson

Han berättar att han inspirerats av sitt eget intresse för friluftsvandring. Även om stugan är mer stadig och permanent än ett tält så finns det ändå en viss tanke om en nomadisk existens: det ska vara möjligt att kunna packa ihop hela sitt liv, flytta det någon annanstans och lämna naturen orörd som man aldrig varit där.

En lösning på arvsbråk?

Falck tror att denna flexibilitet har en annan fördel jämfört med största delen av sommarstugorna i Finland. En stor, fin familjesommarstuga kan fungera som en kär släktklenod och social knutpunkt under många generationer.

Men det är inte sagt att alla efterkommande släktled kommer att uppskatta den. Med tiden hopar sig renoverings- och andra kostnader, och då familjer förgrenas blir frågan om vem som har rätt att utnyttja gemensam egendom allt mer inflammerad. Att då ha en stuga som är billig i drift, och i nödfall går att flyttas helt utan större ansträngning eller byråkrati, innebär här en klar fördel.

– Kanske Nollastugan också kan råda bot på ett annat sommarstugerelaterat problem som plågar många finländska familjer: den inflammerade arvstvisten, småskrattar Falck.

Övernattningar på Nollastugan på Skanslandet kommer att hyras ut via Airbnb i augusti. Ett annat exemplar av stugan ska visas upp på Flow-festivalen i Helsingfors den 10-12 augusti.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning