Klimaträttvisan måste vara global

Klimaträttvisa förutsätter framför allt åtgärder för att minska de rikas koldioxidutsläpp.

Det är glädjande att företrädare för Svensk Ungdom (HBL Debatt 28.2) visar att de ungas klimatengagemang också är ett engagemang för global rättvisa.

Den fattigaste tiondelen av jordens befolkning står för en procent av koldioxidutsläppen, den rikaste tiondelen för 50 procent av utsläppen. Ändå drabbar klimatförändringen värst de länder där de flesta fattiga bor, genom höjd havsvattennivå, snösmältning i Himalaya, extrema väderfenomen som orkaner och skyfall, men också torka och ökenspridning.

Klimaträttvisa förutsätter framför allt åtgärder för att minska de rikas koldioxidutsläpp. Ansvaret för det ligger i första hand på de politiska och ekonomiska beslutsfattarna i de rikaste länderna, inklusive Finland och EU.

Men, lika viktigt är att beslutsfattarna vidtar åtgärder för en hållbar utveckling i de länder där en stor del av befolkningen fortfarande lever i extrem fattigdom. Det handlar inte i första hand om bistånd utan om handel, investeringar, fiske, skogsbruk, energi, säkerhetspolitik.

En utveckling som lyfter allt fler ur extrem fattigdom kan på kort sikt leda till en ökning av koldioxidutsläppen per person i dessa länder. Men historien visar att förbättrad utkomst, hälsa, utbildning, jämställdhet är det bästa sättet att bromsa befolkningsökningen och de utsläpp den medför.

Målet för både klimat- och utvecklingspolitiken måste vara en värld där de flesta lever på en rimlig och hållbar välfärdsnivå – som en stor del av dem som befinner sig mellan den rikaste och den fattigaste tiondelen redan gör.

För att bevara jorden så att dagens unga ska ha en framtid måste den globala uppvärmningen stoppas. För att alla unga skall ha en framtid måste jordens tillgångar också fördelas rättvisare. Det förutsätter att dagens vuxna beslutsfattare tar de ungas krav på en rättvis klimatpolitik på allvar.

Ulf Särs, Helsingfors

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning