Klimatpanik är inte smart politik

”Om medborgarna upplever att de tvingas offra för mycket för ett mål som är svårt att uppnå, så kommer de att protestera. Och inte bara i Frankrike.”

De globala koldioxidutsläppen ökade i fjol och väntas öka också i år. Trenden är oroväckande och därför är det fint att nordiska politiker strävar efter striktare klimatmål. Den färska svenska regerin...