Klimatpanelen: Skövling av skogar och förstörelse av myrmarker ger stora utsläpp

En stor del av de här utsläppen härstammar från skövlingen av skogar och förstörelsen av myrmarker framför allt i tropikerna i länder som Brasilien och Indonesien. Bilden är från Aceh, Sumatra. Bild: Lehtikuva-AFP-Januar

Förenta Nationernas klimatpanel IPCC publicerar i dag sin rapport som koncentrerar sig på sambandet mellan den globala markanvändningen och klimatförändringen. Enligt IPCC står markanvändningen för cirka 22 procent av de globala klimatutsläppen.

– En stor del av de här utsläppen härstammar från skövlingen av skogar och förstörelsen av myrmarker framför allt i tropikerna i länder som Brasilien och Indonesien, säger professor Markku Ollikainen, som är ordförande för Finlands klimatpanel.

Enligt IPCC förorsakar markanvändningen klimatutsläpp på närmare 10-12 gigaton per år. Jordbrukets årliga utsläpp är i storleksordningen 5 gigaton.

– När det gäller jordbrukets andel så handlar det främst om utsläppen av kväveoxider och metan från djurhushållningen, säger Ollikainen.

I en europeisk kontext går det att stävja utsläppen bland annat genom att plantera skog, anser han.

– Vi har för närvarande stora åkerarealer som ligger i träda eller används ineffektivt på grund av de stöd som EU betalar till jordbrukarna. Det vore vettigare med tanke på klimatet att anlägga nytt skogsbestånd på den här åkermarken.

– Vi har för närvarande stora åkerarealer som ligger i träda eller används ineffektivt på grund av de stöd som EU betalar till jordbrukarna, säger professor Markku Ollikainen, som är ordförande för Finlands klimatpanel. Bild: Jean-Francois Monier/Lehtikuva-AFP

Stoppa torvförbränningen

Enligt Ollikainen förorsakar avverkade skogar cirka 3,1 miljoner tons utsläpp per år i Finland.

– Det handlar om skogsmark som avverkas och sedan bebyggs eller används till andra ändamål.

EU:s så kallade LULUCF-förordning kommer enligt Ollikainen att tvinga den finska regeringen att se över den nuvarande markanvändningen.

Vad står högt på din prioriteringslista för Finlands del?

– Vi måste omvärdera vår syn på myrmarkerna och stoppa torvtäkterna om vi ska reducera våra klimatutsläpp effektivt. Torvanvändningen förorsakar utsläpp av cirka 20 miljoner ton koldioxid per år. Vi måste också se till att vi inte reducerar våra kolsänkor genom alltför omfattande skogsavverkningar.

Ollikainen förutspår hårda tvister inom regeringen när Finlands klimatstrategi ska uppdateras.

– Det blir ett hårt korstryck mellan framför allt Centerns och De grönas intressen.

Markanvändingen måste förändras radikalt för att hindra klimatförändringen från att trappas upp. Bilden är från Villars-les-Dombes i Frankrike. Bild: Philippe Desmazes/Lehtikuva-AFP

Bild: Maija Hurme

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning