Klimatpanelen: Så kan stimulanspengarna öka jobben och minska utsläppen

Låt de förnybara energiformerna tävla om produktionsstöd genom ett anbudsförfarande, föreslår Finlands klimatpanel. Den säger att satsningar på förnybar energi är det effektivaste sättet att öka sysselsättningen och minska klimatutsläppen efter coronakrisen. Bild: Antti Aimo-Koivisto

Lägg stimulansmiljonerna på värmepumpar och laddningsstationer för elbilar så kommer återhämtningen efter coronakrisen att gynna både sysselsättningen och klimatmålen, säger Finlands klimatpanel.

Den stimulanspolitik som ska hjälpa Finland över coronakrisen gör klokt i att investera i åtgärder som både ökar sysselsättningen och beaktar klimatmålen. Finlands klimatpanel har analyserat vilka åtgärder som ger bästa utdelning, sett till sysselsättning och klimatmål.

I klimatpanelens kalkyl viker staten 300 miljoner euro var för fem åtgärdspaket: förbättrad energieffektivitet i byggnader, övergång från oljevärme till fossilfri fastighetsuppvärmning, utbyggnad av laddningsinfrastruktur för elbilar, spårvägsinvesteringar och pilotprojekt inom förnybar energi.

– De här åtgärderna fungerar som klassisk stimulanspolitik och de kan lyfta Finland efter coronarecessionen, både sett till bruttonationalprodukt och sysselsättningsmål. Samtidigt kommer de att minska utsläppen, säger Markku Ollikainen, professor i miljöekonomi vid Helsingfors universitet och klimatpanelens ordförande.

Panelen hänvisar till ekonomen Vesa Vihriäläs slutsatser och menar att åtgärderna borde sättas in redan före årsskiftet och genomföras under de två tre närmaste åren. Det skulle på kort sikt öka sysselsättningen med 2–5 procent.

– Regeringen beslutar i budgetuppgörelsen om hur mycket den är beredd att satsa på olika stimulansåtgärder. Sysselsättnings- och klimatneutralitetsmålen kan gå hand i hand. Det gäller att använda stimulanspengarna smart, säger Ollikainen.

Paketet för förnybar energi beräknas öka bruttonationalprodukten med 3,5 procent till utgången av 2021 i relation till den svacka coronakrisen orsakade. Det paketet skulle också minska koldioxidutsläppen kraftigast.

En storsatsning på medeldjupa brunnar för värmepumpar skulle underlätta avvecklingen av stenkol och energitorv inom fjärrvärmeproduktionen.

– Det skulle också betyda att vi inte behövde använda lika mycket träråvara för uppvärmning, säger Jyri Seppälä i klimatpanelen med hänvisning till farhågorna att avvecklingen av torv ska öppna för mer vedeldning.

Han beräknar att 300 miljoner euro i stöd till förnybar energi skulle ge en kumulativ utsläppsreduktion på 2,4 miljoner ton till 2035.

Här är de fem åtgärdspaketen i korthet:

Energieffektiva renoveringar: Åtgärderna förbättrar offentliga byggnaders energieffektivitet och tidigarelägger planerade renoveringar. De hjälper också hushåll med direkt elvärme att skaffa teknik som reglerar energiförbrukningen enligt behov.

Renovering av energisystem i byggnader: Byggnader frångår oljevärme till förmån för värmepumpar. Staten bidrar för att tidigarelägga investeringarna.

Utbyggnad av laddningsinfrastruktur för eldrivna fordon: Staten stöder investeringar i laddningsapparatur både i hushåll och på offentliga platser.

Investeringar i spårvägstrafik: Staten stöder de inledande faserna i byggandet av snabba förbindelser.

Pilotprojekt inom förnybar energi: Klimatpanelen föreslår ett anbudsförfarande för produktionsstöd till marin vindkraft, djupa jordvärmeinstallationer och större solenergianläggningar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning