Klimatpanelen föreslår sambruk av bilar

Bild: Lehtikuva/Christophe Archambault

Istället för att stöda förnybart bränsle kunde man besluta att bilar i den offentliga sektorn ska användas gemensamt, föreslår klimatpanelen i en färsk rapport.

Enligt rapporten finns det också andra skäl att främja gemensam användning av personbilar, eftersom man förnyar gemensamma bilar betydligt snabbare än privatägda. Bilar som är i gemensam användning kunde befrias från bil- och fordonsskatten, och gratis parkeringsplatser kunde reserveras för bilarna i städernas centrum, föreslår klimatpanelen.

I rapporten presenteras också andra åtgärder för att få trafikutsläppen att sjunka till den nivå som slagits fast i energi- och klimatstrategin före 2030.

Dessa är bland annat trängselavgift för huvudstadsregionen, stödpolitik som gynnar elbilar och investeringsstöd för byggandet av laddningsnätverk för elbilar. Enligt klimatpanelen är nya åtgärder nödvändiga, eftersom det som hittills presenterats har varit av allmänna drag, föråldrade och i praktiken utan konkreta stödmedel.

Finlands målsättning är att minska trafikens koldioxidsläpp med hälften jämfört med nivån år 2005, före 2030. Med den nuvarande utvecklingen skulle utsläppen vara tiotals megaton år 2030, vilket måste minskas med 3,5 megaton för att nå målet.

Klimatpanelen publicerade i tisdags en rapport om åtgärder för att minska utsläppen från trafiken och som bedömer klimatpolitikens tillräcklighet. Rapporten har gjorts av biträdande professor Heikki Liimatainen och forskaren Riku Viri vid Tammerfors tekniska universitet. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning