Klimatmötet: Städer lovar strypa utsläppen snabbare

I vintras var sikten ställvis under 200 meter i Tianjin och flera andra kinesiska städer på grund av kraftiga luftföroreningar och utsläpp. Nu ska tusentals städer snabba på klimatarbetet i hållbarhetens namn. Bild: EPA / HOW HWEE YOUNG

Ett otal av världens städer lovar att trappa upp klimatarbetet. Kommunpolitikerna i en alltmer urbaniserad värld anser sig ha ett särskilt ansvar för att visa vägen.

Politiker från städer, regioner och provinser i hela världen skrev på söndagen på det så kallade Bonn–Fiji-åtagandet på FN:s klimattoppmöte i Bonn. Avsikten är att de här regionerna ska raska på för att implementera klimatinsatserna under Parisavtalet.

Över halva världens befolkning bor i städer, och fram till 2050 beräknas andelen nå två tredjedelar. Därför är det av betydelse hur städerna implementerar den klimatpolitik som nationella regeringar eftersträvar under Parisavtalet. Åtagandet i Bonn strävar efter att integrera klimatarbetet med alla FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030).

Ett av hållbarhetsmålen säger att "städer och andra koncentrationer av mänskliga bosättningar ska bli inkluderande, säkra, benägna att motstå miljöförändringar, och hållbara".

– Städerna kommer att spela en viktig roll i den globala utvecklingen. Genom att göra urban hållbarhet till kärnan i det nationella klimatarbetet kommer länderna att ha större chanser att nå och överträffa sina nationella klimatlöften, säger Ashok Sridharan, borgmästare i London, i ett pressmeddelande.

Åtagandet innefattar 19 initiativ, av vilket det största går ut på att över 7 400 städer i 121 länder ska minska sina utsläpp och öka sin motståndskraft mot klimatförändringar. De beräknar att de sammantaget har en potential att minska utsläppen med över 15 gigaton koldioxidekvivalenter från 2010 till 2030.

Världens städer står globalt för 70 procent av växthusgasutsläppen från fossila bränslen inom energi och transport. Ungefär 13 procent av världens stadsbor bor i låglänta kustsamhällen sårbara för klimatförändringen. Ändå, påpekar kommunpolitikerna, har städerna en begränsad möjlighet att påverka branschutvecklingen inom energi, transport och finans.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46