Klimatmålen gör fossilindustrin till en riskfylld investering

Fossil energi. Enorma maskiner på ett kolfält. De kända reserverna av kol, gas och olja uppgår till mer än tre gånger vad som kan brännas om världen ska hålla klimatmålen.Bild: Mostphotos

Klimatmålen gör fossilindustrin till ett riskfyllt investeringsobjekt. Också finländska placerare har börjat omplacera kapital i mer hållbara alternativ.