Klimatkampen och kampen för rättvisa går hand i hand

Klimatförändringen kommer att påverka olika grupper i samhället orättvist, och ju längre den framskrider, desto mera kommer den att påverka de ungas, men också andra samhällsgruppers framtid.

Världens unga strejkar i miljontal för klimatet och framför ett simpelt budskap: Vi behöver ta klimatförändringen på allvar och göra allt vi kan för att stoppa den. För oss unga är det också en fråga om generationsöverskridande rättvisa, att bevara miljön och naturresurserna så de finns kvar i samma utsträckning också för yngre generationer. Kampen mot klimatförändringen medför också en kamp för rättvisa mellan kön, generationer och de som har det bättre och sämre ställt globalt sett.

En 16-årig kvinnas kamp för klimaträttvisa har framkallat osaklig debatt där vuxna ägnar sig åt hatande och hotande online. Klimataktivisten Greta Thunberg har fått ta emot stora mängder hat och personlig kritik, och att detta förekommer är förkastligt. Det är bara rättvist att olika grupper i samhället ska få uttala sig om hur klimatförändringen påverkar dem och dela med sig av sin kunskap. Unga, kvinnor, fattiga och personer som hör till ursprungsbefolkningar har inte globalt sett samma förutsättningar att påverka de beslut som tas och som drastiskt påverkar deras liv. Det är därför viktigt att lyfta fram främjandet av jämställdhet i kampen för ett bättre klimat.

IPCC-rapporten som utkom den 8 oktober 2018 klargör vikten av att vi håller den globala uppvärmningen på max 1,5 grader. Att uppnå detta är inte omöjligt, men kommer att kräva aldrig tidigare skådade reformer inom alla delar av samhället. Dagens världsledare har ett svårt men viktigt åtagande på sina axlar. Det krävs ambitiösa klimatprogram för att den förändring som behövs ska kunna äga rum. Klimatförändringen är ett globalt problem som kräver globala lösningar, där stormakter tar sitt ansvar och alla agerar utan att bara skylla ifrån sig.

Klimatstrejkerna världen över är en global aktion som kräver rättvisa och agerande. Att ägna sig åt youthwashing, då man endast ser till unga för inspiration men inte gör något åt det underliggande problemet, är inte längre acceptabelt. Klimatförändringen kommer att påverka olika grupper i samhället orättvist, och ju längre den framskrider, desto mera kommer den att påverka de ungas, men också andra samhällsgruppers framtid. Det är vårt ansvar att se till att också dessa människor har en framtid att se fram emot.

Annika Lepistö, Ordförande för Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott Calle Wikman, Ordförande för Svensk Ungdoms miljöutskott

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning