Klimathysterin skadar klimatet

"Är retoriken för rafflande och informationen osann, tappar budskapet snabbt publik."

Att förvänta sig att mänskligheten slutar att konsumera energi, produkter och tjänster är lika befängt som att utgå ifrån att den pågående miljökatastrofen inte är här. Den allmänna debatten ser dock...