Klimatforskare: "Det kan redan vara försent"

Sommarens långa värmebölja är ett tecken på att jetströmmen försvagats på grund av uppvärmningen av Arktis. Forskarna varnar för att klimatförändringen snart inte kan stoppas med mänskliga medel. Bild: Mostphotos

Internationella klimatforskare målar upp ett mardrömsscenario där uppvärmningen kanske inte står att hejda mera. Även om Parisavtalet om koldioxidutsläpp skulle uppfyllas är risken stor att det sker en dominoeffekt som inte går att hejda.

I en rapport som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) varnar den svenska miljöprofessorn Johan Rockström och hans forskarkollegor för att bara ytterligare en knapp grads uppvärmning av jordklotet kan utlösa återkopplingseffekter som innebär att effekter som varit dämpande och kylande i stället blir förstärkande och uppvärmande.

Det ena ger det andra som i ett dominospel, beskriver forskarna. Ett exempel är uppvärmningen av Arktis. Den leder till att jetströmmen tappar kraft, vilket i sin tur leder till att hög- och lågtrycken blir stationära.

Sommarens långa värmebölja ses som ett tecken på just detta. Högtrycket har låsts fast på grund av att jetströmmen försvagats.

Det blir en självgenererande utveckling som kanske inte går att stoppa fast vi skulle avstå helt och hållet från fossila bränslen.

Gränsen för när dessa återkopplingseffekter sätter i gång går redan vid två graders uppvärmning av jordklotet i jämförelse med tiden före industrialiseringen. Vi är redan nu uppe i över en grads uppvärmning. Det innebär att vi står bara en knapp grad ifrån, närmare än man tidigare räknat med. Uppvärmningen sker nu med 0,17 grader per årtionde.

Forskarna har länge varnat för att uppvärmningen, när den väl nått över en viss nivå, snabbt utlöser nya förändringar som ytterligare eldar under uppvärmningen. Ett exempel är permafrosten som när den tinar upp befriar metangas som ligger djupt begraven. När metangasen når atmosfären påskyndar den i sin tur uppvärmningen.

I sin studie varnar forskarna för att det snabbare än vi tror kan leda till en uppvärmning om 4–5 grader. Det innebär att de extrema vädersvängningarna blir mycket svårare än i dag, att havsytan stiger tiotals meter och att stora delar av jorden blir obeboelig.

– Det är mänsklighetens mardröm om planeten går från att vara vår bästa vän till att bli en fiende, det vill säga att gå från att dämpa den globala uppvärmningen till att själv bidra till utsläpp av växthusgaser, säger Johan Rockström i en intervju för Sveriges TV.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning