Klimatförnekarens sista dödsryckning

Domstolar pressar olje- och gasbolag att justera sin affärsverksamhet i linje med de ambitiösa klimatmålen i Parisavtalet: att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Bild: Patrick Kovarik / AFP-Lehtikuva

Oljebolagen skälver, medan generation Greta går från klarhet till klarhet med juridik och kapitalism som vapen.

Denna vecka går till historien som en symboliskt laddad vändpunkt hos västerländska oljebolag – nyckelstenarna i vår konsumtionsbaserade livsstil. I takt med att klimatvetenskapen och -politiken blivi...