Klimatförändringen lurpassar i skuggan av pandemin

På grund av klimatförändringens konsekvenser ökar hjälpbehovet i världen i en situation där hjälpen inte ens i nuläget räcker till för alla behövande. I framtiden kommer diskrepansen mellan behov och resurser att förvärras.

Samtidigt som världen lär sig att leva i en verklighet som förändrats av pandemin eskalerar klimatförändringens framfart. Antalet katastrofer med anknytning till klimat och väderlek och deras proportionella andel av alla katastrofer har ökat under hela 2000-talet. De klimatrelaterade katastroferna har under de senaste tio åren krävt över 410 000 människors liv och påverkat livet för var femte människa på jordklotet.

Förändringarna i klimatet ökar riskerna för pandemier. Fastän nyhetsrapporteringen har dominerats av coronan, får vi inte glömma helhetsbilden. Världens katastrofrapport, som Röda Korset gav ut i veckan, påminner om att klimatförändringen är vår tids största utmaning och en accelererande humanitär kris.

På grund av klimatförändringens konsekvenser ökar hjälpbehovet i världen i en situation där hjälpen inte ens i nuläget räcker till för alla behövande. I framtiden kommer diskrepansen mellan behov och resurser att förvärras.

Vad borde göras? Röda Korsets rapport lyfter fram tre saker. Den första är finansieringen. Anpassningen till klimatförändringen ska stödjas kraftigare och länderna ska uppfylla sina klimatfinansieringsutfästelser.

Anpassningsfinansieringen ska styras rättvist till länder som lider mest av att klimatet förändras. Finansieringen ska ske rätt tidigt. Högrisksamhällen ska hjälpas proaktivt, eftersom det är effektivast. Vid kanaliseringen av finansiering ska prognoser utnyttjas och åtgärder styras dit, där risken är störst – till exempel beredskapsplanering, varningssystem eller infrastruktur som tål katastrofer.

För närvarande blir många sköra stater utanför anpassningsfinansieringen. Till exempel Afghanistan lider av kronisk fattigdom, obefintlig basservice och en ond cirkel av torka och översvämningar stärkta av klimatförändringen. Anpassningsfinansieringen når inte i tillräcklig omfattning dessa allra mest utsatta. Den internationella anpassningsfinansieringen nås överlag sällan av gräsrotsnivån och andra lokala aktörer.

För det andra betonar rapporten vikten av ett nytt slags samarbete som förenar olika aktörer. Utveckling av väderleks- och förhandsvarningssystem, som leder till proaktivt agerande, är ett exempel på anpassningsåtgärder som är både ekonomiskt och funktionellt lönsamma. Finlands Röda Kors och Meteorologiska institutet driver redan ett samarbete om att förena förhandsvarningssystem och prognosverksamhet i utvecklingsländerna.

För det tredje betonar rapporten alla aktörers egna ansvar. Röda Korset är i egenskap av världens största humanitära aktör kraftigt med och svarar mot effekterna av det förändrade klimatet och strävar för egen del efter att stävja klimatförändringen.

Vi utvärderar och minskar miljöbelastningen av vår biståndsverksamhet och ökar de lokala hjälpinsatserna och deras effektivitet. Vi sätter upp mål för vår utsläppsminskning och utarbetar en plan för att uppnå dem. Finlands Röda Kors strävan är att uppnå klimatneutralitet senast 2030.

Ilona Hatakka, Toni Jokinen, sakkunniga i katastrofberedskap och katastrofriskhantering, Finlands Röda Kors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning