Klimatförändringen kan föra nya myggburna sjukdomar till Finland – forskare öppnar för nilfeber

Klimatuppvärmningen leder till att denguemyggor snart kan trivas även i Europa. Den asiatiska tigermyggan (Aedes albopictus) som kan sprida viruset som orsakar denguefeber har påträffats i Sydeuropa. Bild: James Gathany/Wikimedia Commons-CDC

I takt med att klimatet blir varmare kan Finlands myggfauna förändras, bedömer virusforskaren Essi Korhonen vid Helsingfors universitet. Det kan på sikt föra med sig myggburna virussjukdomar från sydligare breddgrader.

Forskare har under de senaste åren noterat förändringar i Finlands insektsfauna till följd av det varmare klimatet, bland annat flera invandrande fjärilsarter. Enligt Essi Korhonen, virusforskare vid...