Klimatförändringen antas stå bakom skogsbränderna i Sibirien

Släckningsarbetet trappades upp i Krasnojarsk på fredagen. Skogsbränderna i västra Sibirien har redan drabbat cirka 3,2 miljoner hektar skogsmark. Omkring 2 850 brandmän och minst 21 flygplan deltar i släckningsarbetet. Bild: Wahyudi/AFP/Lehtikuva

Över 3,2 miljoner hektar skogsmark står i brand i Sibirien i Ryssland just nu. Enligt Naturresursinstitutet har skogsbrändernas omfattning nästan tredubblats i Ryssland på grund av klimatförändringen de senaste 27 åren.

– Ryssland gisslas rätt ofta av skogsbränder och det är inte ovanligt att ryska skogsområden som till storleken motsvarar Belgiens yta drabbas under ett endaste år, säger överdirektör Antti Asikainen som basar för forskningsavdelningen på Naturresursinstitutet.

Skogsbränder har rasat i västra Sibirien i flera veckors tid.

Ett undantagstillstånd har utlysts i regionerna Krasnojarsk, Irkutsk och Jakutien som har drabbats hårdast av bränderna.

Skogsbränderna omfattar cirka 3,2 miljoner hektar skog.

Upp till 2 850 brandmän och 21 flygplan deltar i släckningsarbetet.

Den ryska regeringen har på konstgjord väg försökt skapa regn för att dämpa bränderna.

President Putin beslutade på torsdagen att skicka Försvarsmaktens flygplan till regionen för att påskynda släckningsarbetet.

Enligt Naturresursinstitutet har intensiteten och omfattningen av de ryska skogsbränderna förvärrats på grund av klimatförändringen som förorsakar långvarig torka, vilket i sin tur gör skogarna lättantändligare än tidigare.

– När vi granskar utvecklingen i Ryssland sedan 1992 så ser vi att skogsbrändernas omfattning, till ytan räknat, nästan har tredubblats.

Den ryska beredskapen att få bukt med skogsbränderna är svag. Situationen förvärras av bristen på skogsvägar och dålig tillgänglighet, vilket försvårar brandkårernas arbete. De ryska skogarna är ofta tätare och volymen av döda träd är högre än de finska skogarna. Det här bidrar till häftigare eldsvådor, uppger Naturresursinstitutet.

– Vi har haft ungefär 1 000–1500 skogsbränder i Finland varje år, men eftersom de finska skogarna är relativt lättillgängliga är det lättare för brandkåren att göra sitt jobb och därmed har den finska situationen förblivit under kontroll.

Enorma klimatutsläpp

De ryska skogsbränderna påskyndar klimatförändringen i form av utökade koldioxidutsläpp samtidigt som kolsänkorna i de sibiriska skogarna urholkas.

– Det är inga små utsläpp vi talar om. I det aktuella sibiriska fallet handlar det om utsläpp på hundratals miljoner ton koldioxidekvivalenter som belastar atmosfären, säger Asikainen.

Upprepade skogsbränder tär på skogarnas förmåga att binda kol. Bild: Mikael Piippo/SPT

De sibiriska skogsbränderna är ingen isolerad företeelse. Massiva skogsbränder rasar på olika håll i världen just nu på grund av längre perioder av torka. Kanada är ett av de länder som också har drabbats hårt av skogsbränder under de senaste åren.

– Kanada har i likhet med Ryssland täta och svårtillgängliga skogar. Forskare i Kanada har kommit fram till att landets skogsbränder förorsakar i genomsnitt 200-300 miljoner tons koldioxidutsläpp per år.

Försvagade kolsänkor

Siffrorna kan jämföras med Finlands totala utsläpp av koldioxid som i fjol var 56,5 miljoner ton, enligt Statistikcentralens uppgifter. Skogarna binder kol, men i takt med att skogsbränderna blir allt vanligare urholkas skogarnas förmåga att fungera som kolsänkor.

– Det finns skäl att tänka om när det gäller de nuvarande beräkningsgrunderna för kolsänkor som hittills har kompenserat för enskilda länders utsläpp i de internationella klimatavtalen, säger Asikainen.

Enligt Naturresursinstitutet har de ryska skogarna i omedelbar närhet av den finska gränsen förskonats denna gång och inga förödande skogsbränder har hittills upptäckts i till exempel Karelen.

Vad kan Finland göra för att hjälpa Ryssland att få bukt med sina skogsbränder?

– Forststyrelsen har startat ett pilotprojekt som tar fasta på klimatsmart skogsvård. Programmet tar bland annat fasta på behovet av gallring och vikten av att ta tillvara hyggesrester. Finland kunde stötta Ryssland genom att exportera kunskap om hållbar skogsvård.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning