Klimatförändring

Att det händer mycket konstigt med vädret i världen numera är svårt att ignorera.

Det är svårt att ignorera frågan om vädret just nu. Och från vädret till klimatförändringarna är det inte särskilt långt. Under veckoslutets G7-möte mellan ledarna för världens största ekonomier var klimatförändringarna ett av årets teman. Det var verkligen på tiden.

Vi behöver minska utsläppen av växthusgaser från fossila bränslen till nära noll 2050, detta i en värld där nästan 80 procent av energin vi använder kommer från fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas. Efter att ha varit stabila några år ser det ut som att utsläppen globalt ökade från 2016 till 2017. Det är oroande.

Än mer oroande är att prognoserna för utvecklingen framemot 2040 visar att utsläppen inte kommer att minska framöver heller – trots att en hel del faktiskt går åt rätt håll.

Ett av de områden där utvecklingen går i rätt riktning är transporter på land. Det syns både i verkligheten och i de internationella prognoserna. Här i Helsingfors har jag senaste tiden sett åtskilliga laddbara bilar, både Teslor och andra märken, något som var obefintligt för bara ett par år sedan. I Sverige finns över 50 000 laddbara bilar.

Om vi ska tro trendspanarna kommer de laddbara bilarna stort närmaste åren. Kina inför 2019 ett krav på att 10 procent av alla nya bilar ska vara elbilar. I Norge var över hälften av nya bilar elbilar eller hybrider 2017. I Sverige är det upp till ett års väntetid på vissa modeller. (Och ja, elbilar är bättre för klimatet, även om batterierna kräver energi.)

Elproduktionen går också åt rätt håll. Det byggdes mer solcellskapacitet än fossil kapacitet förra året. Priserna har fortsatt sjunka och i Kalifornien krävs snart att alla nya hus har solceller på taket. Andelen förnybar el i EU har ökat stadigt och Kina investerar mest i världen.

Sämre går det på andra områden. Flyg- och sjöfart har inte hängt med i elektrifieringen och förnybara drivmedel är nästan obefintliga. Även om en av Sverigebåtarna (Finlandsfärjorna, som jag kallar dem) kör på naturgas och med ett mekaniskt segel är sjöfarten överlag i bakvattnet. Flyg och sjöfart ökar, liksom användning av olja för petrokemiska produkter såsom plast och kemikalier. Det äter upp andra utsläppsminskningar om inget görs.

Självklart kan vi påverka här i de nordiska länderna. När vi går före visar vi världen att det går att förändra. Men det går inte att förneka att en stor del av makten att rädda – eller låta bli att rädda – klimatet ligger hos länderna i G7-gruppen. De ska känna pressen från resten av världen att ta sin del av ansvaret för att ställa om. Det är ju inte bara klimatet och miljön som drabbas om vi misslyckas, utan även ekonomin.

Maj har varit exceptionellt varm. Juni än så länge väldigt kall. Huruvida just dessa kraftiga svängningar i vädret beror på klimatförändringar går inte att säga. Men att det händer mycket konstigt med vädret i världen numera är svårt att ignorera.

Maria Wetterstrand vd på Miltton Purpose i Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46