Klaus Mäkelä och Taavi Oramo är dirigenter födda på 1990-talet: Den ena har en lätt preferens för kvinnor, den andra dirigerar uteslutande män

Klaus Mäkelä och Taavi Oramo har mycket gemensamt. I fråga om repertoarval har de agerat olika. Bild: Heikki Tuuli/Taavi Oramo/Collage

Klaus Mäkelä och Taavi Oramo är båda knutna som konstnärliga partner till Tapiola Sinfonietta, men med helt olika profiler.

Jämställdheten kommer alltid an på människor. Människor är individer, som fattar beslut och träffar val, mer eller mindre medvetet. Alltid har dirigenterna som står framför orkestrarna inte möjlighet...