Klassiker, queer och evolution – flera sevärda utställningar i Åbo

Likaså lågmälda är Emma Sarpaniemis bilder där fotografen själv finns bland de fotograferade som med sina blickar tydligt markerar vem som bestämmer här Bild: Emma Sarpaniemi

Från renässanspärlor till samtidskonst som behandlar kön och sexualitet. Bianca Gräsbeck tipsar om tre sevärda utställningar i Åbo.

Konsthösten i "Årets museistad" Åbo bjuder på tre stora museiutställningar, lika olika sinsemellan som museerna de visas i, och alla lika sevärda. Åbo konstmuseum, den nationalromantiska granitborgen...