Klart färre än beräknat tar västmetron – ”inte så dramatiskt”

Västmetrons start har varit trög. Nya metrolinjen har varit överfull, drabbats av tekniska problem och saknat passagerare – ibland allt detta nästan samtidigt. Enligt Helsingforsregionens trafik HRT handlar det bara om en svår inkörning. Bild: Panu Tuunala

Helsingforsregionens trafik (HRT) beräknade antalet passagerare i västmetron fel. Prognoserna kastar med flera tusentals personer.

Det är tidningen Länsiväylä som har tittat på HRT:s färska siffror. I Otnäs, som är ett stort arbetsplatsområde och campus, har förväntningarna slagit in, liksom i Ängskulla. På andra nya stationer är det betydligt färre som åkt västmetro.

Till de "floppande" stora stationerna i Esbo hör Mattby som enligt mätningar dagligen har 16 000 passagerare i stället för 18 000. I Hagalund, en annan central metrostation, skulle antalet resenärer vara 10 000 men är ungefär 7 000.

Sammantaget har den nya metrolinjen dagligen haft cirka 55 000 passagerare i stället för utlovade 60 000.

Enligt Tero Anttila, avdelningsdirektör vid Helsingforsregionens trafik, kan orsaken vara att resenärerna inte hunnit ställa om.

– Det kan dröja upp till ett år innan folk har lärt sig att använda den nya kollektivtrafiken, säger Anttila till Länsiväylä.

Som HRT ser det är minskningen inte så dramatisk, utan en följd av att många stationer fortfarande är snåriga byggplatser, vilket datorprogrammen som gör prognoserna inte kan räkna med.

Samtidigt upplever många Esbobor att förbindelserna till Helsingfors försämrats i och med att busslinjer försvunnit.

HBL har skrivit om missnöjet bland annat här.

Enligt Tero Anttila försöker HRT nu åtgärda brister som uppdagats.

Artikeln är korrigerad 26.4. Tero Anttilas namn var fel (i tidigare versioner Hannula).

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning