Klagomålen på äldreomsorgen ökade mycket i Västra och Inre Finland

Största ökningen gällde klagomål på äldreomsorgen till följd av misskötsel i privata äldreboenden. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Regionförvaltningsverket fick ta emot rekordmånga klagomål på socialvården förra året till följd av vanvård i privata äldreboenden.

Under 2019 fick Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ta emot rekordmånga klagomål på socialvården, 335 stycken, vilket är en ökning med 65 procent jämfört med året innan. Fortsättningsvis gällde största delen av klagomålen barnskyddet. Dock var det klagomålen på äldreomsorgen som ökade mest. Ökningen berodde på de uppdagade problemen inom privata äldreboenden som har behandlats mycket i offentligheten.

Regionförvaltningsverket överförde 30 procent av klagomålen till den berörda enheten för att behandlas som en anmärkning. Detta innebär att den som framfört klagomålet får svar direkt av den verksamhetsenhet som klagomålet gällde. Svaret på anmärkningen skickas också till regionförvaltningsverket för kännedom.

I omkring 10 procent av besluten gav regionförvaltningsverket aktören en anmärkning eller gjorde serviceproducenten uppmärksam på korrekt förfarande. Anmärkningarna gällde bland annat färdtjänst som kommunerna har haft problem med att organisera efter taxireformen 2017.

Inom äldreomsorgen anmärkte regionförvaltningsverket på brister i tillgodoseendet av självbestämmanderätten och på servicens kvalitet.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland omfattar landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning