Klagomål över långa behandlingstider för skarvåtgärder lämnades till justitiekanslern

– Det handlar inte endast om hur länge behandlingen tar, utan också om när besluten ges. Om ansökningen lämnas in på vintern och man får beslutet först i augusti, betyder det att ytterligare ett år har gått till spillo, säger Markus Norrback, ordförande för Österbottens Fiskarförbund. Bild: Linus Lindholm/SPT

Långsam behandling av ansökningar om undantagslov för skarvåtgärder hotar förvärra de skador som storskarven orsakar. Nu har flera fiskeriområden, fiskarförbund och fiskargillen lämnat in klagomål om saken till justitiekanslern.

Ett flertal fiskeriområden, fiskarförbund och fiskargillen har lämnat in ett gemensamt klagomål till justitiekanslern. Orsaken är de oskäligt långa behandlingstiderna vid Egentliga Finlands NTM-central för ansökningar om undantagslov för skarvåtgärder.

De senaste besluten om undantagslov för förhindrande av allvarliga skador orsakade av skarv, har enligt undertecknarna tagit 8–10 månader för myndigheterna att behandla. Det finns även ärenden som tagit betydligt längre. Den förväntade behandlingstiden för dylika ärenden är tre månader.

Kristinestad-Storå fiskeriområde, Kvarkens fiskeriområde, Oravais fiskargille, Pargas-Nagu fiskeriområde, Intresseföreningen för en levande skärgård, Södra Kust-Österbottens fiskeriområde, Åbolands Fiskarförbund, Österbottens Fiskarförbund och Österbottens svenska producentförbund.

Orsakerna till de långa behandlingstiderna är flera, enligt Markus Norrback, ordförande för Österbottens Fiskarförbund.

–  Redan för några år sedan koncentrerade man alla undantagsbeslut till en och samma myndighet – Egentliga Finlands NTM-central. Antalet tjänstemän som behandlar ansökningarna är ganska få.

Norrback säger att antalet fåglar av de fridlysta arterna har ökat på sistone. Det betyder att skadorna ökar, vilket i sin tur bidrar till att också ansökningarna för undantagstillstånd blir flera. Däremot verkar det som om resurserna inte har ökat i samma omfattning, säger Norrback.

–  Det här bekymret påtalades redan i ett klagomål till justitiekanslern 2017. Det här har också Miljöministeriet tagit fasta på och krävt att NTM-centralen ska se till att resurserna är tillräckliga.

Norrback säger att man i Sverige och Danmark har tydligare regler för på vilka man grunder man beviljar undantag. Dessa länder har en förvaltningsplan för skarven, vilket Finland inte har.

Enligt Norrback borde man även i Finland se över hur själva processen kunde underlättas så att besluten kunde fattas snabbare.

–  Det handlar inte endast om hur länge behandlingen tar, utan också om när besluten ges. Om ansökningen lämnas in på vintern och man får beslutet först i augusti, betyder det att ytterligare ett år har gått till spillo.

Norrback hoppas på att man kunde få ett avgörande från justitiekanslern under detta år.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning