Kiuru tar inte ställning till om allt blir färdigt före juli – "vissa omfattande ändringar krävs"

Bild: Niklas Tallqvist

Krista Kiuru (SDP), som leder social- och hälsovårdsutskottet, säger att hon inte kan ta ställning till om riksdagen hinner få allt klart före sommaren.

– Först vill jag läsa hela utlåtandet, säger social- och hälsovårdsutskottets ordförande Krista Kiuru (SDP) som är med och lyssnar på grundlagsutskottets presskonferens.

Hennes utskott ska ta över nu – och har just fått veta att grundlagsutskottet förutsätter vissa arbetsdryga förändringar med anledning av lagen om valfrihet i vården. Inte minst gäller det pengarna – hur lagen ska formuleras för att trygga att landskapen kan finansiera människors vård i alla lägen, också i kris.

- Jag kan inte ta ställning till tidtabellen framöver. Förstås kräver det som grundlagsutskottet säger ett noggrant arbete, och tid. Det har föreslagits omfattande förändringar här, men också vissa mindre tekniska justeringar. Omfattningen på vårt arbete börjar vi skönja under de närmaste dagarna, säger Kiuru.

Social- och hälsovårdsutskottet kommer också att behöva regeringens ståndpunkter om hur sakerna kan korrigeras, även om de tekniskt sett görs under riksdagsbehandlingen. På gång har utskottet totalt sju betänkanden och två utlåtanden – lagen om valfrihet är ett av betänkandena. Arbetsmängden har redan länge varit stor.

Social- och hälsovårdsutskottet har följande möte inprickat på måndag, och först då kan hela utskottet gå igenom läget efter grundlagsutskottets lista över saker som måste göras.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00