Kisu Jernström: Låten är allt

Kristian Jernström och hans hustru Tiina bedriver sedan tidigt 2000-tal lanthandeln Degerby Deli i Ingå. Varje år ordnar de flera evenemang där, bland annat en populär grisfest. Bild: Lina Enlund

Det är låten som gör sångaren. Den ska vara bra, annars går det inte vägen. Det säger Kristian ”Kisu” Jernström, musiker, producent, företagare och politiker. Hans memoarer utkommer den 8 februari. Boken har titeln Onnestain on puolet sinun (Hälften av min lycka är din).

Tala om kattens nio liv och man kommer osökt att tänka på Kisu. Hans livshistoria omspänner flera skeden och han är ingalunda en ikon för enbart sextiotalisterna.För dem som var unga på 1960-talet är...