Kineser aktiva pälsköpare trots svagare valuta

90 procent av Blue Frost–skinnen såldes på tisdagen Foto: Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

En av världens största pälsauktioner pågår för tillfället i Vanda. Enligt arrangörerna Saga Furs är priserna på de olika rävskinnen så gott som oförändrade.

Alla Blue Shadow-rävskinn såldes medan 90 procent av blårävsskinnen och Blue Frost-skinnen såldes på tisdagen. Sammanlagt såldes 500 000 skinn under den andra dagen av auktionen. Medelpriset på rävskinnen var cirka 68 euro.

– 90 till 100 procent av blårävsskinnen brukar säljas. När pälspriset går upp på marknaden brukar hundra procent av pälsarna säljas. Om prisnivån är svagare brukar försäljningsprocenten stanna under hundra, säger Pertti Fallenius, vd för Saga Furs.

Pertti Fallenius, vd på Saga Furs är nöjd med tisdagens försäljning. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Prisnivån på skinnen påverkas av att Kinas valuta har försvagats en aning. Enligt Fallenius var kunderna från huvudmarknadsområdet Kina ändå aktiva under tisdagen.

Även Sydkorea, Turkiet, Ryssland och den europeiska modeindustrin köpte betydande mängder rävskinn.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46