Kina värnar om det vilda

Kina har en förbluffande hög biologisk mångfald och är nummer tre i världen när det gäller antalet vilda däggdjursarter. Men hur många av oss kan räkna upp ett enda vilt däggdjur som finns i Kina utöver jättepandan?

VILDMARKSFOTOFRAF. Staffan Widstrand intervjuas här av Sichuan TV i Tangjiahe nationalpark i Sichuan. Bild: Staffan Widstrand

Det är inte varje dag som vetenskapen hittar en ny däggdjursart. Att den nya arten får namn efter en världsberömd om än påhittad rymdhjälte är direkt ovanligt. I januari 2017 hände det!

Ett kinesiskt-engelskt forskarlag hade i flera år studerat primater i sydvästra Kinas bergiga och tropiska skogsområden. Redan tidigare hade de lokaliserat två arter av gibbonapor, västlig och östlig hoolock. Efter att ha studerat utseende och genetiska egenskaper kom forskarna fram till att det finns en tredje art. Den nyupptäckta arten fick det vetenskapliga namnet Hoolock tianxing. Tianxing på kinesiska betyder ungefär "himmelsk rörelse" och syftar på gibbonapornas sätt att röra sig bland trädtopparna. Det anspelar också på den uråldriga kinesiska synen på gibbonapan som en högt ansedd, mystisk varelse.

Eftersom en av forskarna i laget dessutom är hängiven Star Wars-fantast var det engelska namnet på den nya arten givet: Skywalker gibbon, efter huvudpersonen Luke Skywalker i den episka rymdserien Star Wars.

REGNSKOGSMARKATTA. Tibetanska stubbsvansmakaken (Macaca thibetana) förekommer i Tibet, Sichuan, Yunnan och Guangdong. Den lever i regnskogar i bergstrakter som ligger 1 000 till 2 500 meter över havet. Det här exemplaret finns i Tangjiahe nationalpark. Bild: Staffan Widstrand

Först i världen med naturskydd

Världens äldsta nationalpark instiftades 1872 i Yellowstone i USA, men i Kina skyddades berg och sjöar av religiösa eller filosofiska skäl för första gången redan för 2 000 år sedan. I dessa områden har det sedan dess varit förbjudet att plocka svamp, jaga, fiska och hugga ner träd.

Sinnebilden i väst av det moderna Kina präglas av iögonfallande skyskrapor och omtalat förorenad luft. Mindre känt är att naturvårdsarbetet liksom skyddet av hotade arter i Kina både växer på bred front och dessutom får allt större betydelse. Kinesisk politik har ofta varit drastisk och 2009 stärktes ett förbud mot jakt med gevär i större delen av landet. Skogsavverkningar har orsakat enorma översvämningar på flera håll och sedan en tid råder därför förbud mot all avverkning i Kinas kvarvarande skogar. Åtminstone tills vidare.

Kommunikationsprojekt

En av dem som i nutid länge har fascinerats av Kinas många mytomspunna miljöer är svenske naturfotografen Staffan Widstrand.

BA YAN KAL LA . Berhgskedjan ligger på den tibetanska platån och sträcker sig över ökenområdena i inre Mongoliet, Qinghai och Ningxia, Bild: Staffan Widstrand

– Det finns ju en viss nimbus kring många ortsnamn och djur i Kina, konstaterar han. Öknar som Gobi med sanddyner och tvåpuckliga kameler, snöleopardens hem i Himalaya och vilda jakar i Tibet. Kina är fullt av färgstarka, karismatiska miljöer som få känner till, från havets botten till jordens högsta berg med alla tänkbara livsmiljöer däremellan.

Staffan Widstrand är tillsammans med undervattenfotograf Magnus Lundgren och fotografen och Kinakännaren Jed Weingarten initiativtagare till Wild Wonders of China, ett kommunikationsprojekt som visar upp mer eller mindre okända arter och naturmiljöer med målet att därigenom skydda dem. Ambitionen är att under en femårsperiod med hjälp av sociala medier, utställningar, en IMAX-film, en tv-serie, böcker och reportage nå ut till två miljarder människor. Huvudbudskapet är att naturskydd fungerar, men att det behövs mer och i fler former.

SNÖBERGET. Meili är en bergskedja i Yunnan mellan floderna Salween och Mekong. Den högsta toppen är Kawagebo, 6 740 meter över havet. Kawagebo är ett heligt berg för Tibets buddhister. Copyright © Staffan Widstrand. Bild: Staffan Widstrand

Ständigt nya arter

– Världens två största naturskyddade områden utanför Grönland ligger i Kina, berättar Staffan. Dessutom hör Kina till de länder som har världens största biologiska mångfald, till exempel flest vilda däggdjursarter efter Indonesien och Brasilien. Det, och värdet av det, har många kineser ingen aning om. Det har nästan ingen annan heller.

Erfarna fältbiologer, ornitologer och insektsexperter gör ständigt nya, häpnadsväckande fynd i Kinas natur.

NATIONALPARK. Floden Tangjiahe liger i ett skyddat område i distriktet Qingchuan i provinsen Sichuan. Bild: Staffan Widstrand

– Det kommer hela tiden nyheter om nya arter i Kina, säger Staffan. Dessutom finns det i Kina fantastiska naturområden som vi i resten av världen vet ytterst lite om. Den tibetanska högplatån är vissa tider på året ett riktigt rovfågelmecka. På en och samma dag såg vi 30 tatarfalkar, ett tiotal lammgamar och mängder av kungsörnar och Himalayagamar.

FASANART. Temmincks tragopan (Tragopan temminckii) är en fågel i familjen fasanfåglar, uppkallad efter den holländske zoologen Coenraad Jacob Temminck. Fågeln är fotograferad i Tangjiahe natonalpark. Bild: Staffan Widstrand

Forskarlaget som namngett Skywalker gibbon flaggar för att arten är starkt hotad. Om Staffan och hans kollegor får som de vill kommer vi snart och i allt vidare kretsar att få se mycket mer av det vilda Kina.

Det finns all anledning att önska lycka till. Eller som det heter på Star Wars-språk: May the Force be with you.

Fakta

Kina

Geografi: Kina är till ytan ett av världens största länder, ungefär lika stort som USA. Inom landets gränser ryms i princip alla de olika naturtyper och klimatzoner som finns på jorden.

Befolkning: Kina har drygt 1,4 miljarder invånare (feb 2017), det vill säga nästan en femtedel av jordens befolkning. De flesta människorna i Kina bor i landets södra och östra delar. Stora delar av Kinas bergiga inre är ytterst glest befolkade.

Naturskydd: Kina var först i världen med naturskydd. I dagsläget är omkring 15 procent av Kinas natur skyddad. Motsvarande siffra i USA är 14 procent. Snittet för skyddad natur i EU-länderna är 17 procent, vilket även gäller Finland.

Wild Wonders of China: www.wildwondersofchina.com

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33