Kina och Ryssland är Storbritanniens stora "utmaningar"

Storbritannien är ett land som agerar globalt, säger den brittiske ambassadören Tom Dodd i Helsingfors. Nato lyfts fram som det viktigaste säkerhetsforumet i Europa i den färska utrikes- och försvarspolitiska redogörelsen. Bild: Cata Portin

Ryssland och Kina är de största säkerhetspolitiska utmaningarna för Storbritannien under de kommande åren. Det slås fast i den första utrikes- och försvarspolitiska redogörelsen efter brexit. Men också lärdomarna av coronapandemin vill man ta tillvara genom att grunda ett nytt situationscenter.

När Storbritannien drar upp linjerna för sin utrikes- och försvarspolitik är spektret brett: antalet kärnspetsar ökar, fokus läggs på Stillahavsområdet och analysen av data ska bli snabbare.Ett situat...