Kina driver världens största illegala fiskeflotta och dammsuger världshaven

Ett kinesiskt fartyg specialiserat på att fånga bläckfisk ligger för ankar intill den sydkoreanska ön Ulleungdo. Bild: The Outlaw Ocean Project

Kinas fiskeflotta omfattar hundratusentals fartyg, en del opererar så avlägset som i Argentina och Chile. Flottan, som är världens största drivs främst med statliga subventioner. De kinesiska fartygen rör sig ofta i konvojer, ibland med beväpnade säkerhetsvakter, och uppträder aggressivt mot andra fiskefartyg som de upplever som konkurrenter. Det kinesiska rovfisket hotar ekosystem, driver upp osund konkurrens och äventyrar internationella relationer.Frilansjournalisten Ian Urbina har granskat det kinesiska rovfisket.

Platsen är en fiskehamn i Sydkorea, tidpunkten maj 2019.Kaptenen är en kortvuxen och senig man i 70-årsåldern med djupt liggande ögon och väderbiten hy som hos en elefant. Strax innan vi ska kasta los...