Kimmo Hakonen blir underrättelsetillsynsombudsman

På onsdagen utnämnde Statsrådet Kimmo Hakonen till tjänsten som underrättelsetillsynsombudsman. Han inleder sin femårsperiod den 1 maj.

Kimmo Hakonen jobbar för närvarande som kanslichef vid justitiekanslersämbetet och ställföreträdare för den biträdande justitiekanslern. Hakonen har ett förflutet som lagstiftningsråd och polisdirektör vid inrikesministeriets polisavdelning. Han har också jobbat som fångvårdsdirektör vid Justitieministeriets fångvårdsavdelning och som kriminalinspektör och kriminalöverinspektör vid Centralkriminalpolisen.

Hakonen ska trygga de mänskliga rättigheterna och övervaka lagenligheten i den civila och militära underrättelseverksamheten. Underrättelseombudsmannens ämbete placeras vid dataombudsmannens byrå. Ombudsmannen har en oberoende ställning i sin verksamhet.

Uppgiften är ny och sammanhänger med reformen av underrättelselagarna som godkändes av riksdagen i början av mars.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39