Kimmo Hakonen blir underrättelsetillsynsombudsman

På onsdagen utnämnde Statsrådet Kimmo Hakonen till tjänsten som underrättelsetillsynsombudsman. Han inleder sin femårsperiod den 1 maj.

Kimmo Hakonen jobbar för närvarande som kanslichef vid justitiekanslersämbetet och ställföreträdare för den biträdande justitiekanslern. Hakonen har ett förflutet som lagstiftningsråd och polisdirektör vid inrikesministeriets polisavdelning. Han har också jobbat som fångvårdsdirektör vid Justitieministeriets fångvårdsavdelning och som kriminalinspektör och kriminalöverinspektör vid Centralkriminalpolisen.

Hakonen ska trygga de mänskliga rättigheterna och övervaka lagenligheten i den civila och militära underrättelseverksamheten. Underrättelseombudsmannens ämbete placeras vid dataombudsmannens byrå. Ombudsmannen har en oberoende ställning i sin verksamhet.

Uppgiften är ny och sammanhänger med reformen av underrättelselagarna som godkändes av riksdagen i början av mars.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning