Kimmo Hakonen blir underrättelsetillsynsombudsman

På onsdagen utnämnde Statsrådet Kimmo Hakonen till tjänsten som underrättelsetillsynsombudsman. Han inleder sin femårsperiod den 1 maj.

Kimmo Hakonen jobbar för närvarande som kanslichef vid justitiekanslersämbetet och ställföreträdare för den biträdande justitiekanslern. Hakonen har ett förflutet som lagstiftningsråd och polisdirektör vid inrikesministeriets polisavdelning. Han har också jobbat som fångvårdsdirektör vid Justitieministeriets fångvårdsavdelning och som kriminalinspektör och kriminalöverinspektör vid Centralkriminalpolisen.

Hakonen ska trygga de mänskliga rättigheterna och övervaka lagenligheten i den civila och militära underrättelseverksamheten. Underrättelseombudsmannens ämbete placeras vid dataombudsmannens byrå. Ombudsmannen har en oberoende ställning i sin verksamhet.

Uppgiften är ny och sammanhänger med reformen av underrättelselagarna som godkändes av riksdagen i början av mars.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46