Kikhosta också i flera skolor i Raseborg

Bild: Nina Ahtola

Utöver de tretton beväringar på Nylands brigad som smittats av kikhosta finns enstaka fall vid flera skolor i Raseborg. Vid en skola i Ekenäs pågår rentav en mindre epidemi bland elever.

Utöver de tretton beväringar vid Nylands brigad som drabbats av kikhosta har flera skolelever också fått sjukdomen. Raseborgs chefsläkare Tove Wide talar till och med om en mindre epidemi:

– Det stämmer. Vi har en liten epidemi vid Mikaelskolan i Ekenäs, samt enstaka fall i flera andra skolor, säger Tove Wide.

Exakta uppgifter om vaccinationsgraden har hon inte, men Tove Wide konstaterar att även vaccinerade insjuknar eftersom skyddet avtar med tiden.

– Dock är sjukdomsförloppet vanligen lindrigare hos dem som är vaccinerade, säger hon.

De tretton beväringarna vid brigaden var vaccinerade.

I Finland konstateras årligen cirka 400 fall av kikhosta. Sjukdomen är ofta lindrig eller symptomfri hos vuxna.

Kikhosta är en infektion orsakad av bakterien Bordetella pertussis. Ett typiskt symtom är en kiknande hosta som kommer i attacker och kan hålla på i flera veckor.

Hostattackerna kommer oftast på nätterna och leder ibland till att patienten kräks upp slem. Patienten kan ha svårt att andas in, vilket hörs som ett kiknande ljud i slutet av en hostattack. Sjukdomen kan vara livshotande för spädbarn.

Kikhosta smittar via droppsmitta. Smittsamheten är störst alldeles i början av sjukdomen. Man kan lindra sjukdomsförloppet med antibiotikabehandling som inleds inom 1–2 veckor från sjukdomsdebuten. Små barn vårdas ofta på sjukhus.

Kikhosta förebyggs med vaccination, ingår i tetanusvaccinet (mot stelkramp).

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning