Keva: År 2030 lider kommunerna fortfarande av brist på vårdare, socialarbetare och barnträdgårdslärare

Nyland ensamt saknar cirka 3 500 sjukvårdare. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Keva föreslår att regeringen redan i vårens halvtidsöverläggningar tar fram riktlinjer för att öka antalet utbildningsplatser inom de områden där behovet av arbetskraft är som störst.

Ännu 2030 kommer det finnas en stor personalbrist inom bland annat vården, uppger pensionsanstalten Keva på torsdagen.

Keva har sammanställt en rapport om sysselsättningsgraden i kommunerna fram till 2030. Keva konstaterar att hela landet lider brist på sjukvårdare. Nyland ensamt saknar cirka 3 500 sjukvårdare och i hela landet behövs över 8 000 fler.

Enligt Kevas analys kommer situationen inte heller lätta under de kommande åren. Inte heller bristen på läkare kommer lösas inom den närmsta framtiden. Dessutom ökar bristen på tandläkare, allmänläkare och specialistläkare, enligt pensionsanstalten.

Hela landet lider även brist på småbarnspedagoger och speciallärare. Totalt behövs cirka 4 000 småbarnspedagoger och 2 300 speciallärare i hela landet. Utbildningsmöjligheterna ger inte rum för förbättring fram till 2030, skriver Keva.

Dessutom lider många delar av landet brist på socialarbetare, främst Norra Karelen och i Lappland.

Keva har tagit fram en del förslag för att förbättra de kommunala arbetskraftsbehoven. Främst anser Keva att regeringen redan i vårens halvtidsöverläggningar bör ta fram åtgärder för att öka antalet utbildningsplatser inom de sektorer där behovet är som störst.

Regeringen bör skissa fram framtida arbetskraftsbehov inom enskilda sektorer – såsom hälsovården – i de kommande halvtidsöverläggningarna i april.

Arbetsmigrationen måste förbättras för att få i gång en effektivare rekrytering inom de sektorer som lider störst brist på arbetskraft.

Förutom att fler bör sysselsättas måste man även ta hand om de som redan befinner sig i arbetslivet.

Möjligheten för personer i arbetsför ålder att utveckla sina färdigheter ska förbättras.

Pensionärer bör uppmuntras till att delta i arbetslivet genom till exempel skattelättnader.

Källa: Keva

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Jordnära studier drar fullt hus på Keuda Saaren kartano

Mer läsning