Kesko tror på tillväxt inom dagligvaruhandeln

Omsättningen inom Keskos dagligvaruhandel var närmare 1,3 miljarder under januari–mars. Bild: SPT/Charlotte Winberg

Under årets första kvartal uppgick koncernens omsättning till 2,4 miljarder. Den jämförbara rörelsevinsten var 40 miljoner, vilket kan jämföras med 31,5 miljoner under samma period i fjol.

Dagligvaruhandeln står för över hälften av Keskos omsättning, och koncernen noterar klar ökning på årsnivå. Keskos köp av Suomen Lähikauppa 2016 anses ha varit lyckat, eftersom butikerna uppges ha blivit klart lönsammare. I slutet av mars hade 311 butiker tagits över av en köpman, alla överföringar ska ske under första halvan av 2018.

Kesko uppskattar att dagligvaruhandeln i Finland växte med 5,5 procent i januari–mars, och att priserna steg med 2,8 procent främst på grund av höjda skatter på alkohol och tobak. Konkurrensen är hård, men Kesko tror att en ökad köpkraft betyder att kvaliteten blir ett viktigare säljargument framöver.

Under årets första kvartal öppnades tre nya K-Supermarket och två nya K-Market. Flera stora byggen är på gång, bland annat i Åbo, Grankulla samt i Böle och i Fiskehamnen i Helsingfors.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03