Kesko: Nu blir maten dyrare

Bild: Mostphotos

Prissänkningarna på livsmedel är över, uppskattade Keskos koncernchef Mikko Helander då koncernen publicerade sin delårsrapport på torsdagen.

– Priserna kommer att stiga, men vi talar om en moderat ökning.

Enligt Statistikcentralens konsumentprisindex har matpriserna varit sjunkande sedan 2013.

Helander säger att orsaken till prisökningen är den piggare ekonomin. Folk har börjat intressera sig för kvalitet och service vid sidan om priset. Kesko uppger att det förbättrade ekonomiska läget påverkar alla delar av koncernen: dagligvaru- och bilhandeln samt bygg- och husteknikenheterna.

Samtidigt konstaterar Helander att alla regioner inte drar nytta av tillväxten.

– Byggboomen finns i huvudstadsregionen, kanske i Birkaland också. I största delen av Finland råder ingen byggboom.

Kall sommar tynger

Kesko offentliggjorde sin delårsrapport på torsdagen. I den syns bland annat vädrets inverkan på handeln.

– Våren och försommaren har varit ovanligt kall i norra Europa och det har haft en betydande effekt på försäljningen, säger Helander.

Trots det ökade den jämförbara rörelsevinsten till 84,6 miljoner euro under april–juni jämfört med 79,1 miljoner euro under motsvarande tidsperiod i fjol. Omsättningen ökade till 2,8 miljarder euro under årets andra kvartal.

Omsättningen ökade med 7,8 procent jämfört med fjolåret, vilket enligt Kesko beror på flera företagsköp som bolaget gjorde under fjolåret.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning