Kemikalieutsläpp i Fredrikshamn förorsakade allmän fara

En olycka med farliga ämnen i Fredrikshamn på söndagen förorsakade allmän fara.

Strax före klockan ett på söndag eftermiddag fick räddningsverket i Fredrikshamn ett larm om ett utsläpp av den farliga kemikalien Therminol i hamnen i Fredrikhamn.

Ämnet är giftigt om det inandas vilket gav räddningsverket anledning att utlysa allmän fara för delar av Fredrikshamnsområdet.

Befolkningen uppmanades stanna inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.

Faran var över strax efter klockan 15.

Therminol är samlingsnamn för ett antal värmeöverföringsvätskor som bland annat används i solfångare. Vätskan har en kokpunkt på drygt 300 grader där den förångas.

Vid läckaget i Fredrikshamn hade kemikalien nått kokpunkt och räddningsverket tvingades vänta tills den svalnat innan man kunde reparera läckaget.

Ingen kom till skada vid olyckan. Inget av den giftiga vätskan läckte ut utanför skyddsområdet meddelar räddningsverket.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03