Kemikalierening vinner Östersjöpris

I slambassängen i Viksbacka elimineras nästan allt fosfor och kväve från huvudstadsbornas avloppsvatten, men läkemedelsresterna rår den kommunala vattenreningen inte på. Företaget Wapulec får Ålandsbankens Östersjöpris för sin utveckling av en kemikaliereningsteknik.Bild: HBL arkiv / Susanna Vainioranta

Bolaget Wapulec får Ålandsbankens Östersjöpris för sin vattenreningsteknik som kan eliminera rester av läkemedel, bekämpningsmedel och hormoner ur avloppsvatten.