Den nakna sanningen om vårdreformen

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo fick många frågor innan Samlingspartiets riksdagsgrupp skulle börja sitt möte på torsdagseftermiddagen. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Elina Lepomäki (Saml) säger samma sak som andra kritiker om vård- och landskapsreformen, men hon hör till regeringsblocket. Det kan ändra på allt.

Samlingspartiets Elina Lepomäki har tagit på sig rollen som det lilla barnet i HC Andersens saga när hon säger att vård- och landskapsreformerna inte löser de problem som ska lösas. Lepomäki är en genuin marknadsliberal och påpekar bland annat att den modell för vården och valfriheten som nu planeras inte skapar en riktig marknad.

Elina Lepomäki har flera andra bestickande argument mot vårdreformen som den nu är utformad. Argumenten är inte nya. Det nya är att en riksdagsledamot från Samlingspartiet öppet kommer med så hård kritik och meddelar att hon tänker rösta mot lagarna. Efter Sannfinländarnas splittring är regeringens majoritet knapp. När talmannen, som inte får rösta, räknas bort har regeringen 105 mandat. Det behövs inte många tvivlare till för att regeringens viktigaste och största reform ska falla.

Vårdreformen och valfriheten är som känt politiskt knuten till landskapsreformen, som är Centerns skötebarn. Samlingspartiet har svalt landskapen för att få det fria vårdvalet, men det väcker alltså kritik inom Samlingspartiet. Jan Vapaavuori, borgmästare i Helsingfors, har gått i bräschen för den kritiken, men också inom Samlingspartiets riksdagsgrupp finns det andra skeptiker än Lepomäki som torsdagens nyhetsrapportering visar.

Från Centern har inte någon väldigt högljudd kritik hörts, trots att landskapen får ganska lite makt över vården. Den styrs i framtiden statligt – genom normer och pengar. Antagligen tänker många Centerpolitiker att bara landskapsförvaltningen nu skapas så kan de få mera makt i framtiden. Men det måste svida ganska hårt i många Centersjälar när den omfattande jouren koncentreras till bara 12 sjukhus och vården i glesbygderna också i övrigt kommer att drabbas. Det syns till exempel i de lösningar som en del Centerstyrda kommuner i norra Finland har gjort med total utlokalisering av vården till privata vårdföretag.

Nästa vecka är det meningen att lagen om valfrihet, som i fjol somras fick nej av grundlagsutskottet, ska överlämnas till riksdagen. Sedan vidtar en intensiv behandling och före sommarpausen borde alla reformlagar ha godkänts. Landskapsvalet är inprickat till oktober.

Nu spekuleras det friskt i om Samlingspartiet medvetet kör på två spår samtidigt eller om det är så att partiordförande Petteri Orpo inte har koll på sitt gäng. Han gav ett intryck av att vara överraskad av Lepomäkis hårda budskap och om iakttagelsen är riktig kan den här incidenten undergräva Orpos position.

Samlingspartiet klarar sig bra i partimätningarna och har ur den synvinkeln inte så mycket att förlora om reformerna inte förverkligas den här gången heller. Det skulle nämligen med stor sannolikhet resultera i förtida val. Å andra sidan ska vi ha en regering också efter nästa val, oberoende av när det infaller. Samlingspartiet är väl medvetet om att regeringens sammansättning knappast blir sådan att valfriheten får mera stöd än i den nuvarande. Det är den insikten som är bakgrunden till Samlingspartiets och Centerns politiska kohandel om vården och landskapen. Det är ett kitt som håller ihop regeringen Sipilä.

I det här skedet är det omöjligt att säga hur det går för vård- och landskapsreformerna. Det är möjligt och önskvärt att Elina Lepomäki med sitt utspel har satt en boll i rullning som är svår att stoppa. I så fall betyder det att vårdreformen för andra gången faller på målrakan. Men det är ett bättre alternativ än att godkänna en vårdreform som inte uppfyller målen och gör vården dyrare och sämre. På köpet får man dessutom en landskapsreform som vi inte behöver. Båda är svåra eller omöjliga att backa när de väl är godkända. Nu borde också andra politiker inom regeringspartierna ta mod till sig.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning