KD:s Sari Essayah vill motverka marginalisering – föreslår satsningar på utbildning och ungdomsarbete

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah har som mål att höja Finlands sysselsättningsgrad till 75 procent. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah avrådde partifolket från att stirra sig blind på opinionsmätningar.

Kristdemokraternas (KD) ordförande Sari Essayah skissade upp en del av partiets mål för framtiden under KD:s partifullmäktigemöte i Vanda på lördagen. I sitt tal till partifullmäktige krävde Essayah bland annat att de några år gamla nedskärningarna i folkpensionerna tillintetgörs och att inga nedskärningar görs i utbildningen.

– Genom att satsa på andra stadiets utbildning och uppsökande ungdomsarbete kan vi se till att alla unga är delaktiga i samhället, sade Essayah.

Essayah är orolig för en utbredd polarisering i samhället och varnade för att teknologins framfart och förändringar i arbetslivet bidrar till att samhällsklyftorna ökar. Därför ville hon betona vikten av att alla har möjlighet till en högklassig utbildning.

Enligt Essayah måste Finlands sysselsättningsgrad höjas till 75 procent för att samhället skulle ha en stabil ekonomisk grund att stå på. I oktober var sysselsättningsgraden 71,5 procent, enligt siffror från Statistikcentralen.

Essayah vill stödja företagsamhet genom att utveckla möjligheterna till lokala avtal och livslångt lärande. Vidare önskar hon att Finland ska "ta hand om skogarna" och stödja det inhemska jordbruket.

I Alma Medias partimätning för november fick KD ett stöd på 3,7 procent. I sitt tal uppmanade Essayah partifolket att inte stirra på opinionsmätningar utan att fokusera på vårens riksdagsval.

– Vi måste komma ihåg att det ingår tolv val även i detta val – ett i varje valkrets. Man vinner inte val med medeltal utan med resultaten i valkretsarna, sade Essayah.

Finland har tretton riksdagsvalkretsar men ett av dem är Ålands valkrets som endast har ett mandat i riksdagen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning