KD vurmar mer för barnen än för köttätande keldjur – tonar ner klimatpolitiken

Kristdemokraternas partikongress omvalde Sari Essayah till partiordförande för en tvåårsperiod. Peter Östman valdes till första vice ordförande. Bild: Eeva Riihelä/Lehtikuva

Den ledande oppositionskraften i den politiska mitten som driver en familjepolitik utifrån konservativa värderingar – det ska Kristdemokraterna bli med Sari Essayah och Peter Östman i spetsen. Så resonerar KD:s högsta beslutande organ.

När Kristdemokraternas 33:e partikongress återvalde Sari Essayah som partiordförande i Uleåborg på lördagen läste hon lusen av regeringen och dess ekonomi- och klimatpolitik.

Men Essayah är också öppet besviken efter vårens riksdagsval. KD hade siktat på mer än 3,9 procent och 5 mandat, men, säger hon, inte ens ett sjätte mandat hade öppnat regeringsdörren såsom koalitionen ser ut.

– För oss vore det mycket svårt att delta i ett regeringssamarbete som bygger på vallöften utan täckning och en ekonomipolitik på ytterst svag grund. Regeringens målsättningar vilar på önsketänkande om ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Essayah tillägger att det därtill finns frågor där KD:s värderingar står långt från vänsterpartiernas, "som att man skulle kunna definiera sitt kön med bara en anmälan eller som att kvotera familjeledigheter".

Det är inte ens en månad sedan Sari Essayah gick ut med att hon fått en bröstcancerdiagnos. De inledande behandlingarna gick ändå så bra att hon valde att ställa upp för omval, utan motkandidater. Och visst är hon energisk, inte minst i rollen som oppositionspolitiker:

– Regeringsprogrammet står på ohållbar grund. Sextiotusen nya jobb ska uppstå ur ingenting, säger hon inför de cirka 350 delegaterna.

Essayah påpekar att de ekonomiska utsikterna är klart blygsammare än när regeringsprogrammet skrevs i maj. Höstens arbetsmarknadsförhandlingar lär bli knepiga.

– Regeringen kommer att vakna till en obehaglig verklighet.

"Köttätande keldjur"

Sari Essayah säger att regeringen lägger för mycket fokus på klimatpolitiken och noterar att regeringsprogrammet nämner klimatförändringen 114 gånger men befolkningspolitiken bara fyra gånger.

– Detta i ett läge då nativiteten är rekordlåg.

Där andra pekar på behovet av ambitiös klimatpolitik särskilt för de yngre generationernas skull resonerar KD annorlunda kring barn och klimat. Riksdagsgruppens ordförande Päivi Räsänen noterar att finländarna förra året skaffade nästan lika många hundar som de fick barn.

– Men ingen föreslår att alla borde avstå ett köttätande keldjur.

KD:s poäng är att barn, oberoende av om de ökar klimatbördan, är välkomna och att familjepolitiken ska vara uppmuntrande. Partiet säger sig nog bry sig om miljön men inte på nativitetens bekostnad. Men, säger Sari Essayah, det duger inte heller att leva som om ett gott liv förutsatte ekonomisk tillväxt som bygger på kontinuerligt ökande uttag och konsumtion av naturresurser.

– Det är inte en kristen tanke. Också måttfullhet är en dygd.

Essayah ska backas upp av riksdagskollegan Peter Östman. Kongressen valde Östman till första av tre vice ordförande med solklar marginal och han lovade stötta Essayah i alla lägen.

Varnar för eutanasi

KD:s partikongress diskuterar också hur partiet ska växa. Kongressen godkänner en verksamhetsplan för två år framåt som siktar på tillväxt utan att pruta på ideologin.

Sitsen i opposition ger KD en utmärkt chans att bädda för kommunalvalet 2021. Målet är kristallklart: med minst 2 000 kandidater ska man ta en valseger och få minst 350 fullmäktigeledamöter. Det är ambitiöst eftersom KD:s 4,1 procent i förra kommunalvalet gav 316 fullmäktigeplatser med knappt 2 000 kandidater, och 2021 står färre fullmäktigeplatser till buds.

Därför ska man aktivera partifältet, åka på partikryssning i november och inrätta en "KD-akademi", ett slags utbildningsprogram som ska stärka partiets ideologiska arbete och staka ut mål.

Vad ideologin beträffar påminner Sari Essayah om partiets rötter, om föregångaren Kristliga förbundets grundare som för över 60 år sedan slog fast att identiteten ska definieras som "kristet fosterländsk". Kanske är det därför den nationalromantiska schlagerlåten Tämä taivas sjungs under invigningsceremonin och därför man så tydligt försöker markera avstånd till Samlingspartiet och Sannfinländarna.

Men hur ska ni synas och höras i opposition tillsammans med två partier som också är borgerliga och konservativa, Sari Essayah?

– Vi ska vara den ledande oppositionskraften i den politiska mitten. De två andra oppositionspartierna har positionerat sig längre till höger. Vår politik utgår från social marknadsekonomi, som uppskattar arbete och företagsamhet men också omsorg om de svaga.

Essayah säger att ideologin och identiteten knyter ihop KD eftersom partiet inte har bördan av att driva någon given grupps intressen. Dessutom, säger hon, är alla inte lika konservativa som de låter påskina:

– Sannfinländarna är för en liberal alkoholpolitik och många av dem är för eutanasi.

"Minoriteten för högljudd"

Anja och Reijo Lampinen från Uurainen i Mellersta Finland är nya i KD och deltar i sin första partikongress. De kände sig nödgade att gå med i politiken för att "de traditionella värderingarna är hotade".

– Vissa saker i samhället får förändras men de grundläggande värderingarna måste bestå, säger Anja Lampinen och nämner eutanasin som ett stort hot.

– Translagen och könsneutrala äktenskap är andra exempel på att en liten men högljudd minoritet kör över majoriteten, säger Reijo Lampinen.

– Inte basunerar heterosexuella ut sin sexualitet heller, säger Anja Lampinen.

Heterosexuella har förvisso haft andra rättigheter – talar vi inte om en människorättsfråga här?

– Det har funnits homosexuella sedan Bibelns tider, men de kan ju faktiskt registrera sitt partnerskap. Man kan inte montera ner kyrkans grundläggande värderingar hur som helst, säger Anja Lampinen.

Reijo Lampinen är mest upprörd över att sexuella och könsminoriteter inte vill hållas tysta och för sig själva.

– De som ropar högst blir hörda. Den här ideologin drivs på bred front, och nu ska man ta in den i skolan också och tvångsmata barnen med den.

KD:s partidag ska på söndag ta ställning till 22 motioner av vilka hela 6 är försvarspolitiska. Partistyrelsen antingen förordar (+) eller motsätter sig (–) respektive motion.

Försvarsmotionerna: Byråkratin kring vapenlagen ska luckras upp och nätverket av skjutbanor byggas ut så att man lättare kan träna skytteförmågan i reserven (+). Uppbådet ska utvidgas att också gälla kvinnor (+). Hemförlovningspengen efter militärtjänsten ska återinföras (+). Värnplikten ska inbringa pension (+). Finland ska lämna Ottawafördraget som förbjuder infanteriminor (–). Finland ska ansöka om Natomedlemskap (–).

Övriga motioner att notera: KD är så kvinnodominerat att partiet ska inrätta ett mansnätverk (+). Kyrkoskatten ska gälla alla kyrkors medlemmar, inte bara evangelisk-lutherska och ortodoxa (–). Snus ska få produceras och säljas i Finland (–). Finland ska inrätta en författningsdomstol (+).

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning