KD betonar familjer, företag och utbildning

På fredagen presenterare Kristdemokraterna (KD) sitt riksdagsvalsprogram. Samtidigt presenterade partiet sitt skatteprogram.

Med sloganen "Du ska kunna lita på Finland" startar Kristdemokraterna sin riksdagsvalskampanj. Partiet fortsätter sin linje om att vilja beskatta våra dåliga vanor, och föreslår att en sockerskatt ska införas och att skatter på alkohol- och tobaksprodukter ska höjas.

Polarisering oroar

KD satsar stort på ett barnvänligt samhälle genom att föreslå en höjning av familjestöden, bättre möjligheter för småbarnsföräldrar att studera och jobba samt en babypeng på 1 000 euro. Partiet föreslår också en höjning av hushållsavdraget till 3 600 euro per år.

– Det största problemet i vårt samhälle är känslan av osäkerhet och otrygghet. Vi har en växande polarisering i många olika frågor och de nya teknologierna delar upp människorna i framgångsrika och förlorare, säger partiordförande Sari Essayah.

Nu måste huvudet hållas kallt och hjärtat varmt, betonar hon.

Skärpta straff för sexualbrott

Äldrevården oroar KD, man poängterar att det är de äldre som byggt vårt välstånd.

– Vi behöver 1 000 nya skötare till äldrevården och vi måste göra någonting åt de äldres fattigdom, säger Essayah.

Ungdomar ska hållas från marginalen genom uppsökande ungdomsverksamhet och satsningar på andra stadiets utbildningar.

– Nedskärningarna i utbildningen måste stoppas.

För att trygga medborgarna föreslår man att 1 000 nya poliser anställs. Partiet vill också se hårdare straff för sexual- och våldsbrott.

"Vi förvaltar jorden"

Essayah betonar också samarbete inom Europa och påminner om att kristdemokratiska partier har spelat en viktig roll i efterkrigstida Europa. Hon nämner också de kommande etiska frågorna som vi kan stå inför när tekniken och den artificiella intelligensen utvecklas.

– Det är säkert att vi nu behöver en kristdemokratisk syn inom politiken, kanske mer än någonsin tidigare.

När det gäller miljöfrågorna säger Kristdemokraternas gruppordförande, riksdagsledamot Peter Östman att den ledande stjärnan är förvaltarskapstanken.

– Vi ska föra över jorden till följande generation så det är klart vi är oroade.

Han medger att det kan medföra kostnader men det finns mycket som det också går att spara in på, som cirkulärekonomi och vissa miljöåtgärder.

– Det går inte att säga att det finns en enda åtgärd vi ska göra, men vi kan få till stånd mycket, bland annat genom innovationsteknologi, säger Östman.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39