Kauppalehti: Investerarna sticker – byggbolagen blir sittande med osålda bostäder

Bostadsbyggandet har gått för högtryck i de olika regionernas centralorter. Nu finns signaler på att efterfrågan på små investeringsbostäder tynar. Bild: SPT/Ari Sundberg

Den hårda byggtakten har nu mättat bostadsmarknaden.

Inom vissa områden kommer det snart att bli en köparens marknad, säger Jouni Alho som är direktör för fastighetsfonderna vid finansbolaget Taaleri till Kauppalehti.

Orsaken är att det byggts så mycket bostäder de senaste åren att småinvesterarna inte längre köper av de mindre bostäderna, säger Ahlo.

Han säger att det kan innebära att byggbolagen i vissa områden får svårt att sälja mindre bostäder vilket i sin tur leder till att priserna sjunker.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning