Kauppalehti: Borgå går miste om Nestes miljardfabrik – bolaget väljer Rotterdam

Neste stängde sitt raffinaderi i Nådendal i fjol. Bild: Roni Lehti/Lehtikuva

Enligt uppgifter till Kauppalehti ligger Borgå illa till då Neste planerar ett nytt bioraffinaderi i miljardklassen.

Petroleumbolaget Neste väljer att bygga sitt nya bioraffinaderi i Rotterdam i stället för i Sköldvik i Borgå. Det erfar Kauppalehti.

Orsakerna är att det kan vara upp till 500 miljoner billigare att bygga i Rotterdam. Dessutom är logistiken och tillgången till råvaror bättre i Rotterdam än i Borgå.

Det nya bioraffinaderiet är en enorm satsning som beräknats kosta cirka 1,5 miljarder euro. Bolaget berättade om planerna för ett år sedan och ett beslut om placeringsort väntas inom mars månad. Valet av ort är börspliktig information som Neste måste gå ut offentligt med.

I Rotterdam, där Neste har haft en anläggning sedan 2011, produceras enbart bioprodukter. Det segmentet stod för nästan hela Nestes drygt 1,4 miljarder euro stora vinst under 2020.

Analytiker: Logistik och råvarutillgång smäller högt

Analytiker som HBL har pratat med säger att det är svårt som utomstående att bedöma hur kostnadskalkylerna för de bägge orterna utfaller.

De påpekar ändå att just råvarutillgången och logistiken är oerhört viktiga faktorer i helhetsbedömningen.

– Det handlar ju om att optimera produktionsprocesserna. Min uppfattning är att man inte kan övervärdera hur viktiga faktorer som råvarutillgång, förbehandling och logistik är, säger OP:s analytiker Henri Parkkinen, som inte vill spekulera i uppgifternas trovärdighet.

Analytikerkollegan Petri Gostowski på Inderes tänker i samma banor.

– Med tanke på tillgänglighetsaspekten har jag tänkt mig att Rotterdam är ett mer logiskt val, så jag ser Kauppalehtis uppgifter som helt trovärdiga.

Vilka faktorer talar för Borgå?

– En är närheten till den nordiska marknaden, som är en föregångare inom förnybart flygbränsle. En annan kunde vara om det var billigare att bygga fabriken i Borgå i och med att det redan finns en anläggning där, men enligt den information vi har att gå på nu skulle ju inte så vara fallet, säger Gostowski.

På tisdagen meddelade Neste att bolagets köp av ett raffinaderi av bolaget Bunge Loders Crokla i Rotterdam var slutfört. Affären var känd sedan tidigare och värd 258 miljoner euro. Anläggningen ligger intill det raffinaderi som Neste haft i Rotterdam sedan 2011.

Gostowski tror inte att affären har en omedelbar koppling till investeringen.

– Anläggningen har köpts för förbehandlingen av råvarorna till det förnybara bränslet, så det är en viktig länk i produktionen. Men Neste planerar sedan tidigare investeringar i förnybart flygbränsle i Rotterdam, så investeringen behövs oavsett.

Stängde i Nådendal

I fjol meddelade Neste att raffinaderiet i Nådendal stängs, efter 63 verksamhetsår. Då lyfte bolaget fram att man i stället satsar på att utveckla raffinaderiet i Sköldvik, med ökade satsningar på bioprodukter.

Varken Gostowski eller Parkkinen ser att nedläggningsbeslutet i Nådendal skulle ha någon inverkan på placeringsorten för det kommande bioraffinaderiet, eftersom man inte tillverkade förnybart i Nådendal.

Gostowski påpekar också att de ekonomiska faktorerna går före nationella intressen för Neste, eftersom bolaget i slutändan är ansvarigt för att maximera sina aktieägares vinst.

Vid Borgå stad har man inte fått någon ny information om planerna av Neste, enligt Yle Östnyland. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula säger att det vore synd om investeringen gick till Rotterdam, men litar på att Sköldvikområdet utvecklas oavsett.

– Jag litar helt och hållet på det att Sköldvikområdet utvecklas också i framtiden. Varje år satsas det många tiotals miljoner euro på Sköldvik, så man kommer att utveckla området oberoende av vad som händer med den här investeringen, säger Ujula till Yle Östnyland.

Läs också: Neste siktar på miljardinvestering – Borgå är ett av två alternativ

Raffinaderiet i Sköldvik. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Neste redovisade sina fjolårssiffror för ungefär en månad sedan. Bolaget sänkte utdelningen efter ett fjärde kvartal som underskred förväntningarna.

Rörelsevinsten halverades under det fjärde kvartalet jämfört med året innan.

De förnybara bränsleprodukterna stod för nästan hela vinsten under 2020. Det hänger ihop med att oljemarknaden var sällsynt svag.

Av hela rörelsevinsten på 1,416 miljarder euro kom 1,334 miljarder euro från de förnybara produkterna. Bara 50 miljoner euro härrör från den traditionella oljeraffinaderiverksamheten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning