Kauko Kare – dissident till höger

Bild: Pressbild

Seppo Konttinens och Kari Vities bok bör välkomnas som ett tillskott till den inte särskilt omfattande litteraturen om Kekkonen-erans dissidenter.

Journalisten, författaren och förläggaren Kauko Kare (1914–1996) var en av de främsta kritikerna av president Urho Kekkonens maktutövning och den så kallade finlandiseringen, alltså undfallenhetspolit...