Katten är värd för lite

Bild: Alexandra Karlsson

Finländarna överger allt oftare sina katter. De som inte dör av svält eller sjukdom bildar ofta stora förvildade flockar, som kan vara svåra att tämja tillbaka till husdjurslivet. Finlands djurskyddsföreningars förbund SEY pekar ut katternas låga värde som den största orsaken.