Katolska kyrkan hjälper flyktingar

Den katolska kyrkan är privilegierad för man har omfattande global erfarenhet av integration och av samarbete mellan olika kulturer.

I offentligheten har konstaterats att man inte känner till de kyrkliga samfundens roll i att integrera personer som kommer till Finland från andra länder. Effektanalyser saknas från statligt håll. Från statsmaktens sida har man dock konstaterat att vissa invandrargrupper såsom vietnameser och flyktingar från Chile väl integrerats i vårt land.

Den katolska kyrkan i Finland är del av den globala allmänneliga katolska kyrkan. De flesta medlemmar är personer som inflyttat till Finland under den senaste tiden eller vars förfäder flyttat till landet. I dag har den katolska kyrkan drygt 13 000 medlemmar från alla världsdelar. Större grupper är bland annat vietnameserna, filippinierna, polackerna, nigerianerna och de som kommit från andra afrikanska och latinamerikanska länder.

Birgit Klockars hade en gedigen erfarenhet av missionsarbete i Kina. Det var hon som var "gudmor" för vietnameser som, efter Vietnamkriget, kom till vårt land. I dag är många framgångsrika företagare och ekonomiskt självständiga. I detta integrationsarbete spelade den katolska kyrkan en betydande roll.

I samband med arabvåren och den därpå följande flyktingströmmen grundade det katolska stiftet "Welcoming Team", en välkomstgrupp, som stöder och hjälper katolska flyktingar och asylsökande att hitta till kyrkan och därmed integreras i det finländska samhället. Gruppen upprätthåller språkbad, arrangerar föredrag och gemensamma måltider, pilgrimsfärder bland annat till kyrkans center i Paksalo. Gruppen verkar på frivilligbas och engagerar ett stort antal personer vilka tidigare integrerat sig i vårt land. Principerna är en "soft approach", "learning by doing" och ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. I dag deltar, under året, hundratals personer i verksamheten.

Den katolska kyrkan är privilegierad för man har omfattande global erfarenhet av integration och av samarbete mellan olika kulturer som man kan dra nytta av. Här spelar den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas en viktig roll. Den katolska kyrkan håller mässor och annan verksamhet på närmare 30 städer och orter i vårt land, från Åland till Lappland. Prästerskapet är internationellt och språkkunnigt. Mässor hålls på ett tiotal olika språk.

Efter ett par års erfarenhet kan man konstatera att Welcoming Team-konceptet verkar vara riktigt. Vi arbetar i Klockars humana anda.

Jan-Peter Paul Ordförande, Welcoming Team

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03