Katja Juhola forskar i friska samtal kring ekologisk ångest

– Jag är en snabb, intensiv natur, säger Katja Juhola, som målar tavlor, gör videokonst, ordnar performanser, odlar örter, leder symposier och skriver avhandling om vartannat. Bild: Cata Portin

För många är Katja Juhola från Svartå känd för sina växthus sprängfyllda med ekologiska örter, men utanför trädgårdssäsongen arbetar hon på en doktorsavhandling. Hon undersöker hur samtalskonst kan hjälpa forskare och konstnärer med olika synsätt att föra goda dialoger.

Du vill stoppa gruvprojektet i vår hemby. Jag vill att arbetsmöjligheterna ska finnas kvar. Du säger att gruvverksamheten dödar en unik miljö. Jag svarar att familjers uppehälle hänger på att vi får i...