Katedralskolan bäst på svenska

Bild: Wikimedia Commons

Gymnasiet i Etseri klarade sig bäst i FNB:s gymnasiejämförelse. Katedralskolan i Åbo var bästa svenskspråkiga gymnasium på fjärde plats.